Dědice - oprava poruchy vodovodu

-

Ve 12:45 hod začínáme napouštět vodu do odstaveného úseku a obnovujeme dodávku z původního zdroje pitné vody.
Je možné, že se objeví zákal ve vodě (změna směru proudění vody).
Zákal je menší zlo než celá polovina Vyškova zcela bez dodávky vody.
V tomto počasí není možné odkalovat.
_____

Porucha je na ul.Dědická, před č.p.6 (opravna obuvi).
Poškozen je hlavní přivaděč do Vyškova z úpravny vody.
Záložní zásobování Vyškova bude zajištěno z VDJ Brňany. Voda poteče do celého pásma obráceným směrem, což může vést k zákalu vody v celé síti.
Všechny odstavené domy od benzínky po viadukt nejsme schopni zásobovat vodou z cisterny z důvodu teplot pod nulou.
Poruchu jsme odstavili okamžitě v 9:15 hod (hrozilo, že voda poteče na vozovku).
Na opravě intenzivně pracujeme. Předpokládáme, že v odpoledních hodinách obnovíme dodávku vody v plném rozsahu.