• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Informace pro odběratele vody v obcích Moravské Prusy a Vážany

Voda do obce Moravské Prusy a do obce Vážany je dodávána ze zdroje podzemní vody HV1 Moravské Prusy. Ve vodě z tohoto zdroje došlo v poslední době, pravděpodobně vlivem dlouhodobého sucha, ke zvýšení obsahu manganu.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně vydala rozhodnutí, kterým stanovuje podmínky užití vody se zvýšeným obsahem manganu.

Upozorňujeme Vás tímto, že voda dodávaná z veřejného vodovodu v obci Moravské Prusy a v obci Vážany

není vhodná pro přípravu umělé kojenecké stravy.

Pro ostatní věkové skupiny obyvatel není nutné přijímat žádná opatření. Tato situace potrvá do doby vybudování nového skupinového vodovodu Vyškov, větev Švábenická, který bude zásoben vodou z VN Opatovice společně s vodou z prameniště Hlubočany, nejdéle však do 31. 12. 2019. O skutečnosti změny zdroje pitné vody pro veřejný vodovod ve Vaší obci budete informováni.