Rybníček - oprava vodovodní poruchy

-

Poruchu způsobila firma pokládající optický kabel.
Odstavena bude polovina obce (od OÚ).
Vzhledem k velikosti úniku provedeme odstávku co nejrychleji.
Informaci vyhlásí místní rozhlas.