Lhota - hledání poruchy na vodovodním řadu

-

Krátce odstavujeme sekce vodovodu.