Nesovice: noční hledání poruchy

-

V obci jsme zaznamenali únik vody.
Dohledání úseku s poruchou budeme provádět postupným krátkým uzavíráním sekcí vodovodu.
Po ukončení prací bude dodávka vody obnovena v plném rozsahu.
O následující opravě a odstavce budeme informovat odběratele také přes Obecní úřad.