Dědice - porucha u hřbitova (možný zákal vody)

-

Z polní cesty u hřbitova vytéká na silnici voda.
Porucha je na hlavním přivaděči z Drnovic do Dědic.
Únik je tak velký, že jsme nuceni odstavit únik okamžitě.
Všichni obyvatelé zůstanou zásobováni z jiného zdroje (využijeme vodu z přivaděče z úpravny vody Lhota), třebaže bude možná voda zakalená (poteče proti původnímu směru proudění).
Oprava proběhne zítra dopoledne.