Pustiměřské Prusy - oprava vodovodní poruchy

-

Budeme opravovat poruchu, odstávka by nemusela trvat dlouho.
Obecní úřad informován.