Nemojany - odkalování vodovodního potrubí

-

Během prací bude docházet k poklesům tlaku vody.
Jedná se o odkalováním úsad z vodovodního potrubí.