• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Pustiměřské Prusy - porucha vodovodního řadu

Datum a čas: 
10. Leden 2019 - 19:41 - 11. Leden 2019 - 11:00

Porucha je před čp.187.

Odstavena bude od 23:00 hod ulice směrem na Radslavice: pravá strana od kontejnerů po konec ulice, levá strana od Přikrylů až po konec směr Radslavice včetně ulice U Mlýna.


V Pust.Prusích detekoval náš systém únik vody.

Dohledání místa poruchy budeme provádět postupným uzavíráním sekcí.

Po zjištění úseku necháme informaci o odstávce vyhlásit místním rozhlasem a poté poruchu uzavřeme.

Opravu provedeme dopoledne po získání podkladů o všech inženýrských sítí.