• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Zelená Hora - opatření pro odběratele

Datum a čas: 
14. Červen 2019 - 12:00 - 17. Červen 2019 - 12:00

Z důvodu obrovské spotřeby, která způsobila kritický pokles hladiny, byla společnost VaK Vyškov nucena plnit vodojem navíc i cisternami (hladina ve VDJ klesla na pouhých 40 cm!).

 

Pokud potřebujete napouštět bazény, tak prosíme jen polovičním průtokem.

Na zalévání prosíme používejte vodu pokud možno z vlastních studní.

 

Důrazně žádáme odběratele vody o dodržování info zpráv na facebooku a z hlášení místního rozhlasu.

Tímto chceme předejít omezení dodávek pitné vody.

 

 

 

 

(odběratele, který nedbal na místní hlášení jsme dohledali pomocí dispečinku v pátek dopoledne)