• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

ZMĚNA způsobu vyjádření k projektové dokumentaci

Od  1.4.2015 vychází naše společnost vstříc požadavkům na digitální zpracování žádostí o technická vyjádření a na našich webových stránkách  byl spuštěn projekt „Stanovisko k PD“ .  Od 1.4.2015 budou přijímány  žádosti o technická vyjádření podaná elektronickou formou pouze prostřednictvím tohoto portálu a po předchozím vydání „Stanoviska k existenci sítí“

 

POSTUP:

přes tlačítko             Info o průbězích sítí - iGIS.WEB    na hlavní stránce, 

žadatel požádá o   Infornace k existenci sítí , elektronicky obdrží toto stanovisko s číslem žádosti

které použije ve      Technické vyjádření

Veškerá komunikace probíhá elektronicky, což zefektivní a urychlí zpracování požadavků a jejich následnou administraci.