• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Oprava vodovodu a kanalizace Vyškov, ulice Purkyňova

Dne 10. 7. 2017 byly zahájeny práce na opravě kanalizace a vodovodu na ul. Purkyňova, Vyškov. Stavební práce, a s nimi spojené dílčí dopravní omezení, budou probíhat do konce října 2017, a to v úseku od prodejny Hanácká osiva po areál Nemocnice Vyškov. Investorem akce je společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Důvodem prací je stáří a nevyhovující stavebně-technický stav trubního vedení kanalizace a vodovodu. Na výměnu těchto inženýrských sítí bude navazovat pokládka nových živičných povrchů.

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se tímto omlouvá všem občanům a motoristům v dotčené lokalitě za dopravní omezení a zvýšenou hlučnost spojenou se stavebními pracemi.

Děkujeme za pochopení.