• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Dostatek pitné vody není běžný, zjistily děti

U příležitosti Světového dne vody naše společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., vypsala výtvarnou soutěž „Voda v mém životě“ pro děti 1. – 5. ročníků základních škol na Vyškovsku. Cílem soutěže bylo upozornit naše děti, že dostatek kvalitní pitné vody tzv. „vodní blahobyt“, ve kterém žijeme, není na naší planetě běžnou věcí. S nabídkou účasti jsme oslovili 43 základních škol na okrese Vyškov. Přihlásilo a aktivně se zúčastnilo 15 škol, od kterých jsme obdrželi více jak 450 prací v různém výtvarném provedení – tuš, pastely, vodové a temperové barvy, koláž, kniha, 3D model, atd.

Nelehký úkol vybrat nejlepších 5 prací z každého ročníku a 5 nejlepších kolektivních prací jsme ponechali na odborné hodnotící komisi ve složení paní Ing. arch. Helena Hermanová (www.atelierprokocku.cz) a paní Mgr. Eva Vlčková (Gymnázium Vyškov).

Vítězové v kategorii jednotlivci

První třídy – Diana Sklenková, Tereza Marišlerová (obě ZŠ a MŠ Moravské Prusy); Dominika Alánová, Vojtěch Nováček (oba ZŠ Vyškov, Morávkova 40); Tadeáš Kopřiva (ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole).

Druhé třídy – Antonín Přichystal (ZŠ a MŠ Dražovice); Eva Kneblíková, Valérie Rumlerová (obě ZŠ Vyškov, Morávkova 40); Klára Novotná, Monika Ingrová ( obě ZŠ a MŠ Otnice).

Třetí třídy – Jakub Pidra (ZŠ Rousínov); Radek Tomáš (ZŠ Vyškov, Morávkova 40); Tomáš Neumann (ZŠ a MŠ Dražovice); Veronika Píšová (ZŠ a MŠ Šaratice); Zuzana Trnavská (ZŠ a MŠ Nemojany).

Čtvrté třídy – Adéla Höferová (ZŠ Vyškov, Morávkova 40); Anna Brlohová (ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole); Eliška Drlíková (ZŠ a MŠ Šaratice); Jakub Kukla (ZŠ a MŠ Křižanovice); Pavel Topolář (ZŠ Vyškov, Morávkova 40).

Páté třídy – Adriana Vávrová, Alžběta Kmoníčková (obě ZŠ a MŠ Šaratice); Luong Ha Vy (ZŠ Vyškov, Nádražní 5); Tereza Vymazalová, Veronika Kuchtíčková (obě ZŠ Vyškov, Morávkova 40).

Vítězové v kategorii kolektivní práce

Filip Trousil, Anežka Palečková - ZŠ a MŠ Šaratice, 5. třída

Jan Slezáček, Štěpán Lozrt, Ondřej Šebesta - ZŠ a MŠ Moravské Prusy

Mirek Černý, Adam Zelinka - ZŠ Vyškov, Morávkova 40, 2. třída

Pavel Vašíček, Dominik Slunský - ZŠ Vyškov, Morávkova 40, 2. třída

Tereza Ondráčková, Andrea Chalúpková - ZŠ a MŠ Šaratice, 5. třída

 

Ve čtvrtek 30. března 2017 v 9 hodin se výše uvedení vítězové setkali v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. na slavnostním vyhlášení výsledků. Dětem poblahopřáli zástupci naší společnosti v čele s ředitelem Ing. Vladimírem Kramářem. Děti obdržely diplom a hodnotné věcné ceny – děvčata velkou sadu malířských potřeb a chlapci stolní fotbal. Jednou z dalších cen byla i volně neprodejná kniha „Nevšední výprava – Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody“, která děti velice zaujala, a těšily se, že po návratu domů vyzkouší některé, v knize uvedené, pokusy s vodou. Po malém občerstvení pro děti přijel autobus a přesunuli jsme se na Úpravnu vody Lhota. Zde se nám věnoval vedoucí úpravny pan Michal Zapletal, který velice zajímavým a pro děti pochopitelným způsobem vysvětloval celý proces úpravy surové vody z přehrady na vodu pitnou, která jim teče doma z kohoutku. Nezapomenutelným zážitkem pro děti byla jistě i návštěva našich laboratoří, kde se jim věnoval celý kolektiv pod vedením Ing. Barbory Gottvaldové. Zde byly děti poutavým způsobem seznámeny s tím, že než se voda dostane k nim domů, musí se otestovat na spoustu parametrů.

Dovolte nám, abychom závěrem ještě jednou poděkovali všem dětem za účast v soutěži. Doufáme, že se jim u nás celé dopoledne líbilo a že se setkáme i někdy příště.

Vítězné i některé další soutěžní práce si Vám dovolujeme představit.

NáhledPřílohaVelikost
1.rocnik_diana_sklenkova_zs_moravske_prusy.jpg
1.rocnik_diana_sklenkova_zs_moravske_prusy.jpg770.7 KB
1.rocnik_dominika_alanova_zs_vyskov_moravkova_40.jpg
1.rocnik_dominika_alanova_zs_vyskov_moravkova_40.jpg548.56 KB
1.rocnik_tadeas_kopriva_zs_a_ms_vyskov_letni_pole.jpg
1.rocnik_tadeas_kopriva_zs_a_ms_vyskov_letni_pole.jpg1.18 MB
1.rocnik_tereza_marislerova_zs_moravske_prusy.jpg
1.rocnik_tereza_marislerova_zs_moravske_prusy.jpg1.74 MB
1.rocnik_vojtech_novacek_zs_vyskov_moravkova_40.jpg
1.rocnik_vojtech_novacek_zs_vyskov_moravkova_40.jpg924.27 KB
2.rocnik_antonin_prichystal_zs_a_ms_drazovice.jpg
2.rocnik_antonin_prichystal_zs_a_ms_drazovice.jpg1.1 MB
2.rocnik_eva_kneblikova_zs_vyskov_moravkova_40.jpg
2.rocnik_eva_kneblikova_zs_vyskov_moravkova_40.jpg1.12 MB
2.rocnik_klara_novotna_zs_a_ms_otnice.jpg
2.rocnik_klara_novotna_zs_a_ms_otnice.jpg883.23 KB
2.rocnik_monika_ingrova_zs_a_ms_otnice.jpg
2.rocnik_monika_ingrova_zs_a_ms_otnice.jpg1.24 MB
2.rocnik_valerie_rumlerova_zs_vyskov_moravkova_40.jpg
2.rocnik_valerie_rumlerova_zs_vyskov_moravkova_40.jpg1.43 MB
3.rocnik_jakub_pidra_zs_rousinov.jpg
3.rocnik_jakub_pidra_zs_rousinov.jpg934.58 KB
3.rocnik_tomas_neumann_zs_a_ms_drazovice.jpg
3.rocnik_tomas_neumann_zs_a_ms_drazovice.jpg836.91 KB
3.rocnik_tomas_radek_zs_vyskov_moravkova_40.jpg
3.rocnik_tomas_radek_zs_vyskov_moravkova_40.jpg1.14 MB
3.rocnik_veronika_pisova_zs_a_ms_saratice.jpg
3.rocnik_veronika_pisova_zs_a_ms_saratice.jpg1.35 MB
3.rocnik_zuzana_trnavska_zs_a_ms_nemojany.jpg
3.rocnik_zuzana_trnavska_zs_a_ms_nemojany.jpg939.83 KB
4.rocnik_adela_hoferova_zs_vyskov_moravkova_40.jpg
4.rocnik_adela_hoferova_zs_vyskov_moravkova_40.jpg1.07 MB
4.rocnik_anna_brlohova_zs_a_ms_vyskov_letni_pole.jpg
4.rocnik_anna_brlohova_zs_a_ms_vyskov_letni_pole.jpg1.04 MB
4.rocnik_eliska_drlikova_zs_a_ms_saratice.jpg
4.rocnik_eliska_drlikova_zs_a_ms_saratice.jpg2.02 MB
4.rocnik_jakub_kukla_zs_krizanovice.jpg
4.rocnik_jakub_kukla_zs_krizanovice.jpg2.54 MB
4.rocnik_pavel_topolar_zs_vyskov_moravkova_40.jpg
4.rocnik_pavel_topolar_zs_vyskov_moravkova_40.jpg1.24 MB
5.rocnik_adriana_vavrova_zs_a_ms_saratice.jpg
5.rocnik_adriana_vavrova_zs_a_ms_saratice.jpg1.41 MB
5.rocnik_alzbeta_kmonickova_zs_a_ms_saratice.jpg
5.rocnik_alzbeta_kmonickova_zs_a_ms_saratice.jpg2.56 MB
5.rocnik_luong_ha_vy_zs_vyskov_nadrazni_5.jpg
5.rocnik_luong_ha_vy_zs_vyskov_nadrazni_5.jpg1.47 MB
5.rocnik_tereza_vymazalova_zs_vyskov_moravkova_40.jpg
5.rocnik_tereza_vymazalova_zs_vyskov_moravkova_40.jpg1.76 MB
5.rocnik_veronika_kuchtickova_zs_vyskov_moravkova_40.jpg
5.rocnik_veronika_kuchtickova_zs_vyskov_moravkova_40.jpg2.03 MB
kolektiv_filip_trousil_anezka_paleckova_zs_a_ms_saratice.jpg
kolektiv_filip_trousil_anezka_paleckova_zs_a_ms_saratice.jpg1.45 MB
kolektiv_jan_slezacek_stepan_lozrt_ondrej_sebesta_zs_moravske_prusy.jpg
kolektiv_jan_slezacek_stepan_lozrt_ondrej_sebesta_zs_moravske_prusy.jpg1.2 MB
kolektiv_mirek_cerny_adam_zelinka_zs_vyskov_moravkova_40.jpg
kolektiv_mirek_cerny_adam_zelinka_zs_vyskov_moravkova_40.jpg1.63 MB
kolektiv_pavel_vasicek_dominik_slunsky_zs_vyskov_moravkova_40.jpg
kolektiv_pavel_vasicek_dominik_slunsky_zs_vyskov_moravkova_40.jpg1.75 MB
kolektiv_tereza_ondrackova_andrea_chalupkova_zs_a_ms_saratice.jpg
kolektiv_tereza_ondrackova_andrea_chalupkova_zs_a_ms_saratice.jpg1.82 MB