• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Valná hromada společnosti 25. 5. 2018

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., IČO: 49454587, se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, svolává valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. 5. 2018 od 10,00 hodin v zasedací místnosti konferenčního centra hotelu Allvet, na adrese Drnovice č.p. 115.

V příloze tohoto článku je přiložena pozvánka na valnou hromadu a výroční zpráva za rok 2017, která obsahuje:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017

- řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017 s návrhem na rozdělení zisku

- zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a o ověření výroční zprávy k 31. 12. 2017.

NáhledPřílohaVelikost
Pozvánka na valnou hromadu 25. 5. 201844.11 KB
Výroční zpráva 20172.35 MB