• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

GDPR Informace pro cizí osoby – návštěvy na pracovištích o instalovaných kamerách se záznamovým zařízením

Informace pro cizí osoby – návštěvy na pracovištích o instalovaných kamerách se záznamovým zařízením:

  • V zájmu ochrany majetku, zvýšení zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a monitorování výrobních procesů jsou ve VaK instalovány kamery se záznamovým zařízením k monitorování pohybu osob, vozidel a technologických zařízení v provozních objektech.
  • Informace (včetně osobních údajů) získané z kamerového systému se záznamovým zařízením budou uchovávány po dobu maximálně 72 hodin a poté budou nevratně přepsány - vymazány. Za uchovávání informací po stanovenou dobu a následné jejich vymazání - likvidaci ve stanovené době odpovídá ICT administrátor VaK ve spolupráci s příslušným vedoucím provozního střediska do jehož kompetence spadá objekt s provozovanými kamerami.
  • Postupy v souvislosti se zavedením a používáním kamerového systému společnosti (CCTV) upravuje vnitrofiremní Směrnice společnosti č. VTN.S.09.2018