• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Oznámení akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Dne 7. 5. 2019 byl společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČO: 49454587, se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov–Město, 682 01 Vyškov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1170 (dále jen „Společnost“) doručen protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 5 a 8 pořadu jednání valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 30. května 2019 od 10,00 hodin v zasedací místnosti konferenčního centra hotelu Allvet, na adrese Drnovice č.p. 115.

Představenstvo v souladu s ust. § 362 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje akcionářům znění protinávrhu výše uvedeného akcionáře, který přikládá v příloze k tomuto článku v PDF souboru.