Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019

22.11.2018
Ceny platné od 1. 1. 2019
  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 41,72 47,98
Stočné 37,28 42,87
Celkem vodné a stočné 79,00 90,85

Představenstvo společnosti na svém zasedání 8. 11. 2018 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z povinností z přijatých dotací. Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 2,30 Kč/m3 (včetně DPH) a stočného o 1,15 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,45 Kč/m3 (včetně DPH), což znamená nárůst cen o 3,95 %. Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den, resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí o 111 Kč za rok více. Jsme přesvědčení, že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné. Současně je nutné zdůraznit, že v minulosti úspěšně provedená konsolidace finančních analýz dotovaných projektů u Státního fondu životního prostředí ČR a důsledné řízení nákladů umožnilo čtyři roky nezvyšovat cenu stočného (v letech 2014–2017) a dva roky cenu vodného (v letech 2016–2017).

Spotřeba k 31. 12. 2018 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2018 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna 2019, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře a datum odečtu 31. 12. 2018. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2018 nebudou zpracovány.

Provozní doba o Vánocích - provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období od 17. 12. do 28. 12. 2018 od 700 do 1400 hodin. Dne 31. 12. 2018 bude zákaznické centrum uzavřeno.

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2019.