Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021

19.11.2020
Ceny platné od 1. 1. 2021 bez DPH (Kč/m3) včetně 10 % DPH (Kč/m3)
Vodné 46,19 50,81
Stočné 41,28 45,41
Celkem vodné a stočné 87,47 96,22

Představenstvo společnosti na svém zasedání 19. 11. 2020 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z podmínek přijatých dotací. Od 1. 1. 2021 dochází ke zvýšení ceny u vodného o 2,39 Kč/m3 (s DPH) a stočného o 1,98 Kč/m3 (s DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 4,37 Kč/m3 (s 10% DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den, resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí o cca 140 Kč za rok více.

Spotřeba k 31. 12. 2020 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2020 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 4. ledna 2021, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění správného a úplného čísla OM (pozor! změna na kratší formát čísla „xxxx-xxxx“) a názvu OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 31. 12. 2020. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2020 nebudou zpracovány.

Provozní doba o Vánocích - provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici 9. května 335/21 bude omezena v období od 21. 12. do 30. 12. 2020 od 700 do 1400 hodin. Budeme pro Vás k dispozici tak jako nyní telefonicky či elektronicky, příp. v návaznosti na aktuální stav pandemie, bude-li to možné, osobně. Dne 31. 12. 2020 bude zákaznické centrum uzavřeno. Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2021.