Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2020 (s DPH 15%) a od 1. 5. 2020 (s DPH 10%)

26.11.2019
Cena v Kč/m3 bez DPH Od 1. 1. 2020 včetně 15% DPH Od 1. 5. 2020 včetně 10% DPH
Vodné 44,02 50,62 48,42
Stočné 39,48 45,40 43,43
Celkem vodné a stočné 83,50 96,02 91,85

Představenstvo společnosti na svém zasedání 26. 11. 2019 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z podmínek přijatých dotací. Od 1. 1. 2020 dochází ke zvýšení ceny u vodného o 2,64 Kč/m3 (s DPH) a stočného o 2,53 Kč/m3 (s DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 5,17 Kč/m3 (s 15% DPH). Navýšení ceny v tomto rozsahu bude mít přímý dopad na odběratele pouze první čtyři měsíce roku 2020, protože poté vstoupí v platnost novela zákona o DPH a od 1. 5. 2020 se začne na vodné a stočné uplatňovat nová nižší 10% sazba DPH. Z tohoto důvodu dojde od 1. 5. 2020 ke snížení cen. Při porovnání zjistíme, že cena vodného a stočného uplatňovaná v roce 2019 je 90,85 Kč (s DPH), cena od 1. 1. 2020 bude 96,02 Kč (s DPH) a nová cena od 1. 5. 2020 bude 91,85 Kč (s DPH). Po snížení DPH tak bude rozdíl v ceně vodného a stočného pro konečného odběratele pouze 1 Kč/m3 (s DPH), tj. nárůst pouze 1,10 %. Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den, resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí o cca 76 Kč za rok více.

Spotřeba k 31. 12. 2019 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2019 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna 2020, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění správného a úplného čísla OM (pozor! změna na kratší formát čísla „xxxx-xxxx“) a názvu OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 31. 12. 2019. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2019 nebudou zpracovány.

Provozní doba o Vánocích - provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnské bude omezena v období od 19. 12. do 30. 12. 2019 od 7 do 14 hodin. Dne 31. 12. 2019 bude zákaznické centrum uzavřeno. Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2020.