Aktuality

Valná hromada společnosti 27. 5. 2022

22.4.2022

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČO: 49454587, svolává valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27. 5. 2022 od 10,00 hodin v zasedací místnosti Stodola konferenčního centra hotelu Allvet, na adrese Drnovice č.p. 115, 683 04 Drnovice.
V příloze tohoto článku je přiložena pozvánka na valnou hromadu včetně příloh.

Přichází léto a s ním spojené teplé dny. Nastává správný čas napustit Váš rodinný bazén ….

6.5.2022

Ale než začnete napouštět, uvědomte si, že:
1. Stejný nápad dostali ostatní vlastníci bazénů a těch je ve Vašem okolí nemálo. Na menší až střední obci je zpravidla kapacita vodojemu od 50 až 300 m3. Průměrný zahradní bazén má objem cca 10 m3. Když se začne zároveň napouštět takových bazénů několik a ještě v době vrcholícího odběru z vodovodu, může dojít k zásadním problémům s dodávkou vody do jednotlivých nemovitostí jak po stránce množství, provozního tlaku, tak i kvality.

Poruchy a plánované odstávky

Milešovice: nízká hladina vody ve vodojemu

-

Děkuji za uposlechnutí žádosti.
Ihned po vyhlášení se začala hladina ve vodojemu zvyšovat z pouhých 90 cm. Pokud by k tomu nedošlo, tak by byl, podle průběhu úbytku hladiny, ve 20:00 hod VDJ prázdný.
________
Vzhledem k nadměrnému odtoku z vodojemu, který násobně převyšuje přítok, klesá hladina vysokým tempem, což může vést až k vyprázdnění vodojemu.
Tuto zprávu vyhlásí i místní rozhlas.

Terešov - odkalování vodovodního potrubí

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Manerov - odkalování vodovodního potrubí

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.