Akce "Čistá studna 2017"

29.5.2017

Používáte vodu ze studny a nejste si jistí, jestli je v pořádku? Nechte si ji zkontrolovat! 

Voda v soukromých studnách nepodléhá žádné pravidelné kontrole a je pouze na jejím majiteli, aby se o vodu v ní staral.

Zkušenosti z minulého roku byly dosti alarmující!

V rámci akce „Čistá studna 2016“ naše společnost provedla celkem 133 rozborů vybraných chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody, které jsou zpravidla u individuálních zdrojů nejčastěji překračovány. Vyhodnocením mikrobiologické části rozborů vyhovělo pouze 23 vzorků, tj. 17,29 % a vyhodnocením chemické části rozborů vyhovělo pouze 26 vzorků, tj. 19,55 %. Při komplexním pohledu na rozbor jako výsledek kvality vody, tzn. zohlednění mikrobiologické i chemické části rozborů, vyhovělo pouze 6 vzorků, tj. 4,51 %.

Jak správně postupovat? Je potřeba si nechat provést rozbor vody.

Od června až do konce srpna 2017 si můžete nechat udělat tento rozbor se slevou za zvýhodněnou cenu 820 Kč (včetně DPH). V případě zájmu předem kontaktujte zaměstnance laboratoře pitných vod na Úpravně vody ve Lhotě na telefonním čísle 517 360 106, případně na e‑mailu gottvaldovaatvakvyskov.cz ().

Velká většina majitelů studní se domnívá, že nezávadnost vody poznají sami a to tak, že si vodu prohlédnou ve sklenici nebo podle její chuti. Voda může vypadat i chutnat výborně a přesto může být závadná – člověk svými smysly přítomnost mikroorganismů a většiny chemických látek prostě nepozná.

Kvalitu vody pouhým pohledem posoudíte pouze ve velmi omezené míře. Můžete zhodnotit vodu z hlediska barvy, pachu a chuti. Jediné, co můžete bezpečně poznat, je mechanické znečištění (zákal, pevné částice, nečistoty), popřípadě některé chemické znečištění (olej, ropné látky, aj.). Kromě skutečně velmi znečištěné vody tímto postupem nepoznáte téměř nic dalšího.

Majitelům studní proto nyní nabízí naše společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. v rámci akce „Čistá studna 2017“ rozbor vybraných chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody, které bývají při kontrole vody z individuálních zdrojů nejčastěji překračovány. Nenahrazuje krácený chemický a krácený mikrobiologický rozbor, ale poskytne majiteli základní informaci o kvalitě jeho vodního zdroje.

Vybraný rozsah se skládá z:

  • chemických ukazatelů – železo, mangan, dusitany, dusičnany, amonné ionty, tvrdost
  • mikrobiologických ukazatelů – koliformní bakterie, intestinální enterokoky