Orgány společnosti

Představenstvo

Titul,  jméno, příjmení Funkce Den vzniku
členství
Den vzniku
funkce
Karel Jurka předseda představenstva 30.5.2019 30.5.2019
Ing. Jiří Lukášek místopředseda představenstva 30.5.2019 30.5.2019
Bc. Michal Boudný člen představenstva 30.5.2019  
Ing. Vlastislav Drobílek člen představenstva 30.5.2019  
Mgr. Jan Růžička člen představenstva 27.5.2022  
Ing. Vladimír Kramář člen představenstva 30.5.2019  
Ing. Jiří Piňos člen představenstva 30.5.2019  

Dozorčí rada

Titul,  jméno, příjmení Funkce Den vzniku
členství
Den vzniku
funkce
Ing. Hynek Charvat předseda dozorčí rady 30.5.2019 30.5.2019
Jaromír Konečný, DiS. místopředseda dozorčí rady 30.5.2019 30.5.2019
Jiří Konkol člen dozorčí rady 30.5.2019  
Mgr. Petr Obruča člen dozorčí rady 30.5.2019  
Ing. Jiří Skokan člen dozorčí rady 30.5.2019  

Vedení společnosti

Titul, jméno, příjmení Funkce
Ing. Jiří Piňos ředitel společnosti
Ing. Karel Hájek výrobně-technický náměstek
Ing. Zdeněk Procházka, LL.M. ekonomický náměstek