Poruchy a plánované odstávky

Šaratice - možný zákal ve vodě

-

Hasební voda může být příčinou zákalu ve vodovodu.
Odkalování provádíme a dokončíme až po uhašení požáru.

SVN, Dědice - plánovaná odstávka vody

-

Odstávka vody proběhne od 8:00 – 12:00 na sídl. Víta Nejedlého.
Cisterna s vodou bude přistavena.
Odstávka platí pro bytové domy 2(301) – 4(392) , 6(431) – 8(432), 10(433) – 12 (434).
Důvodem je napojení vod.řadu k nově budovaným domům.

Vícemilice - oprava vodovodní poruchy

-

Plánovaná odstávka vody mezi 8.-11. hod.
Všichni odběratelé informováni formou lístečků do schránky.
Odstávka se týká ulice Osvobození.

Vícemilice - oprava vodovodní poruchy

-

Plánovaná odstávka vody mezi 8.-11. hod, ve čtvrtek 28.5. proběhne ještě jedna odstávka.
Všichni odběratelé informováni formou lístečků do schránky.
Odstávka se týká ulice Osvobození.

Královopolské Vážany - plánovaná odstávka vody

-

Důvodem odstávky vody je provádění opravy na vodovodu pro veřejnou potřebu v lokalitě Rousínov, m.č. Královopolské Vážany.

V důsledku této opravy bude přerušena dodávka pitné vody v čase od 8:00 do 12:00 hod pro nemovitosti na adrese:
a) Rousínov, m.č. Královopolské Vážany č.p. 231, 244, 234, 246, 228, 241, 250, 225
b) Rousínov, m.č. Královopolské Vážany parc.č. 596/58, 596/59 (novostavby)

Informovanost dotčených osob byla provedena místním rozhlasem a písemným sdělením vloženým do domovních poštovních schránek vlastníků, uživatelů dotčených nemovitosti, správců objektů apod.

Náhradní zásobování pitnou vodou: prostřednictvím cisterny umístěné na veřejném prostranství v místě přerušení dodávky vody – pozemek p.č. 131/5, k.ú. Královopolské Vážany (naproti rodinnému domu na adrese Rousínov, Královopolské Vážany č.p. 220)

Informovanost osob, které se mohou v dotčené lokalitě nacházet v karanténě zajistí Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje.

Omlouváme se případné problémy spojené s omezením dodávky pitné vody. Opravu jsme nuceni provést z důvodu bezpečného a plynulého zásobování pitnou vodou.

Děkujeme za pochopení.