Poruchy a plánované odstávky

Slavíkovice: oprava poruchy vodovodu

-

Opravujeme poruchu přípojky ve Slavíkovicích.
Nutnou odstávku provedeme v co nejkratším čase.
Po obnovení dodávky bude následovat odkalení potrubí.

Dědice - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Odkalování probíhá v ulici Revoluční + přilehlé

Opatovice - oprava poruchy vodovodu

-

- porucha vodovodu na přívodním řadu do Opatovice
- odstávka vody v Opatovicích od 11hod do odstranění poruchy

Letonice - oprava poruchy vodovodu

-

Poruchu opravujeme v ulici Osvobození.
Odstavena bude ulice Osv.od č.p.193
Informace vyhlášena předem místním rozhlasem.

Zelená Hora - porucha

-

- porucha u č.p. 2
- odstávka vody od č.p. 82 po č.p. 1