Poruchy a plánované odstávky

Dražovice - oprava vodovodní poruchy

-

Druhá porucha nahlášená ve 13:45 hod: voda vyvěrá před č.p.183 (u dětského hřiště).
Do opravy se pustíme ihned po dojezdu techniky.
_____________________
Porucha je v ulici k ZD.
Odstaveni budou odběratelé od č.p.280 směrem k ZD + boční ulička s č.p.30,31,32.
Informace byla vyhlášena místním rozhlasem.
Opraveno, ve 14hod odkaleno.

Lhota - čištění vodojemu

-

Čištění provádíme pravidelně každý rok, ostatně jako i na všech našich rezervoárech vody.
Zde se stává, že odběratelé kolem VDJ ztrácí tlak postupně až k úplné nule.
Samotné čištění provedeme ve čtvrtek dopoledne. Až v pátek dojde k úplnému naplnění VDJ.

Nesovice: noční hledání poruchy

-

V obci jsme zaznamenali únik vody.
Dohledání úseku s poruchou budeme provádět postupným krátkým uzavíráním sekcí vodovodu.
Po ukončení prací bude dodávka vody obnovena v plném rozsahu.
O následující opravě a odstavce budeme informovat odběratele také přes Obecní úřad.

Zelená Hora - čištění vodojemu

-

Čištění provádíme pravidelně každý rok, ostatně jako i na všech našich rezervoárech vody.
Zde se stává, že odběratelé kolem VDJ ztrácí tlak postupně až k úplné nule.
Samotné čištění provedeme ve čtvrtek dopoledne. Až v pátek dojde k úplnému naplnění VDJ.

Rohlina - ztráta tlaku v síti

-

V Rychtářově probíhá revize čerpání v místní části Rohlina.
V průběhu dopoledne bude na 15min odstaveno čerpání do vodovodní sítě.

Rychtářov, Rohlina: možné odstávky vody

-

Zjišťujeme možné důvody, které mohou způsobovat výrazné poklesy tlaku při špičkových odběrech.
Pravděpodobně budeme několikrát krátce odstavovat tlakovou stanici.

Bučovice: porucha vodovodního řadu

-

Porucha je před č.p.303 na ul.Nová.
Porucha není na přívodním potrubí do Maref, ale na odbočce pro zmíněnou ulici.

Rousínov, ul.Trnečkova - oprava poruchy vodovodního řadu

-

Opravujeme poruchu na ul.Trnečkova.
Budeme se snažit odstavit odběratele pouze na co nejkratší dobu.
Jedná se o opravu na potrubí zásobující ul.Kroužeckou, část ulice Skálova a výrobní haly v Kroužku.

Černčín - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.