Poruchy a plánované odstávky

Slavkov: plánovaná odstávka vody

-

Jedná se opravu vodovodu.
Odstávka proběhne mezi 13:00-15:00 hod na ul.Tyršova.
ZŠ i ISS informovány předem.

Otnice - odkalování vodovodního potrubí

-

Jedná se proplach zrychleným prouděním vody, který strhává ze stěn vodovodního potrubí všechny úsady, sedimenty a biofilm.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně může docházet ke krátkodobému zhoršení kvality vody (zabarvení).
Odkalovaná voda se vypouští z vodovodních řadů ven buď do terénu nebo do kanalizace.
Účelem je udržet vnitřní povrch vodovodního potrubí hladký a čistý.

Práce provedeme v nočních hodinách (22:00-2:00 hod) centrálním odkalením vodovodních řadů.

Topolany - odkalování vodovodního potrubí

-

Jedná se o odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Dědice: porucha vodovodního řadu

-

9:30 odstaveno pouze 5 bytových domů (cisterna přemístěna sem).
Předpokládáme obnovení dodávky vody do 11:00hod.

V 9:00 pouštíme na chvíli vodu pro detekci místa poruchy.
Oprava se protáhne na delší dobu.
Cisternu přistavíme k MŠ.

8:30 hod propojení nového vodovodu firmou Trasko se navzdory očekávání nezdařilo.
Odstávka vody na SVN potrvá minimálně hodinu.

Kučerov - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Dědice - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Odkalujeme SVN

Nemojany - plánovaná odstávka vody

-

Omezení dodávky vody proběhne v místní části Branka.
Všichni byli předem obeznámeni vhozenými lístečky do schránky.
Informace předána i na OÚ.