Osvědčení o akreditaci

V příloze naleznete "Osvědčení o akreditaci" č. 429/2019 vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro Útvar vodohospodářských laboratoří naši společnosti. Rozsah udělené akreditace: "Fyzikálně-chemické, mikrobiologické a biologické rozbory a vzorkování pitných, surových, odpadních, povrchových vod a kalů vymezené přílohou tohoto osvědčení." Udělení akreditace je platné do 23. 8.2024