Kvalita pitné vody z našich zdrojůPoložka Jednotka Limit - vyhl. 252/04 Sb. Naměřená hodnota
Barva mg Pt/l 20 3 3 3 6 7 <3 <3 5 <3 <3 6 <3 <3 <3 <3
Zákal ZFn 5 0,43 0,28 0,43 0,87 0,5 <0,1 0,17 1,2 0,21 <0,1 0,96 0,11 0,51 0,17 0,3
pH reakce vody 6.5 - 9.5 7,82 7,53 7,57 7,53 7,41 7,24 7,3 7,06 7,0 7,27 7,18 7,28 7,22 7,55 7,15
Elektr. konduktivita mS/m 125 36 46,7 46,3 55,8 52,2 90,3 74,5 119 40,4 100,2 50,7 77,7 70,9 52,3 61,1
Celková mineralizace mg/l 258 347 343 429 412 712 625 1081 311 833 379 646 573 439 485
Chlór volný mg/l 0.05 - 0.3 0,03 0,03 0,05 0,05 <0,03 0,14 <0,03 0,07 0,18 0,05 0,03 0,12 0,03 0,07 0,11
CHSK manganistanem mg/l 3 2,5 2,21 2,3 1,54 1,73 0,38 0,21 1,48 1,44 <0,1 0,35 0,13 0,54 0,14 0,38
Tvrdost (Ca+Mg) mmol/l Dop. 2-3.5 1,46 2,09 2,02 2,57 2,42 4,31 3,81 5,93 1,55 5,08 2,25 3,95 3,52 2,5 2,81
Tvrdost (Ca+Mg) °N Dop.11-20 8,18 11,70 11,31 14,39 13,55 24,14 21,34 33,21 8,68 28,45 12,60 22,12 19,71 14,00 15,74
Vápník mg/l Dop.40-80 43,6 60,8 58,2 72,8 70,6 117 105 112 44,4 118 62,0 98,8 88,2 69,2 86,0
Hořčík mg/l Dop.20-30 9,0 13,9 13,7 18,2 15,9 33,3 28,6 76,3 10,6 51,8 16,9 36,0 32,0 18,6 15,9
Železo mg/l 0,2 0,01 0,012 0,029 0,123 0,12 <0,01 0,118 0,131 0,015 0,023 0,02 <0,010 0,025 <0,01 0,013
Mangan mg/l 0,05 <0,010 0,018 0,012 0,012 0,045 <0,010 0,011 0,026 <0,010 <0,010 0,126 <0,010 0,022 <0,01 <0,010
Amonné ionty mg/l 0,5 <0,02 <0,02 0,05 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 0,09 0,03 0,03 0,04 0,03 <0,02 0,03 0,03
Chloridy mg/l 100 19,4 24,1 24,6 19,2 18,5 46,3 14,3 8,4 12,6 34,4 31,2 21,3 20,7 <4,0 24,1
Sírany mg/l 250 51,0 62 62 76 76 130 117 214 67 120 43 111 99 <20 69
Dusitany mg/l 0,5 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Dusičnany mg/l 50 20,4 18,7 17,3 8,2 7,1 33,5 5,3 2,4 33,6 38,8 29,6 0,9 5,4 <0,5 18,1