Kvalita pitné vody z našich zdrojůPoložka Jednotka Limit - vyhl. 252/04 Sb. Naměřená hodnota
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intestinální enterokoky KTJ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počty kolonií při 36°C KTJ/1ml 40 25 22 22 22 1 6 4 6 0 0 1 0 0 0 0
Počty kolonií při 22°C KTJ/1ml 200 36 32 35 34 1 46 8 12 1 56 12 2 2 0 0
Barva mg Pt/l 20 5 4,2 4,2 4,3 1,5 1,5 3,6 7,2 1,5 1,5 1,5 1,5 2,81 1,5 1,5
Zákal ZFn 5 1 1,1 1,1 1,1 0,18 0,25 1,37 3,38 0,32 0,35 0,25 0,26 0,53 0,39 0,13
pH reakce vody 6.5 - 9.5 7,99 7,93 7,91 7,93 7,5 7,49 7,28 7,36 6,77 7,56 7,44 7,32 7,6 7,26 7,21
Elektr. konduktivita mS/m 125 41,3 46,4 47,2 45,7 88,3 76,3 120 120 38,7 97,8 5,05 78,4 52,4 58,9 55,7
Celková mineralizace mg/l 295 342 348 334 694 632 1060 1070 262 795 366 645 446 463 451
Chlór volný mg/l 0.05 - 0.3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,06 0,16 0,02 0,07 0,05 0,02 0,02
CHSK manganistanem mg/l 3 1,95 1,81 1,81 1,82 0,45 0,22 0,5 0,5 0,87 0,26 0,15 0,2 0,19 0,24 0,13
Tvrdost (Ca+Mg) mmol/l Dop. 2-3.5 1,8 2,05 2,1 2,00 4,25 3,9 6,02 6,04 1,49 5,05 2,23 4,03 2,49 2,75 2,62
Tvrdost (Ca+Mg) °N Dop.11-20 10,08 11,48 11,76 11,20 23,80 21,84 33,71 33,82 8,34 28,28 12,49 22,57 13,94 15,40 14,67
Vápník mg/l Dop.40-80 51,0 58,6 60,1 56,5 115 109 111 114 42,7 115 62,4 101 70 82,4 80,4
Hořčík mg/l Dop.20-30 11,7 14,2 14,5 14,3 33,2 28,5 79,1 77,2 10,1 53,1 16,3 36,4 17,9 16,8 14,8
Železo mg/l 0,2 0,007 0,007 0,007 0,009 0,004 0,006 0,08 0,21 0,004 0,023 0,004 0,005 0,054 0,008 0,003
Mangan mg/l 0,05 0,010 0,010 0,009 0,009 0,004 0,009 0,018 0,023 0,009 0,004 0,12 0,005 0,074 0,004 0,003
Amonné ionty mg/l 0,5 0,179 0,163 0,167 0,163 0,027 0,021 0,153 0,13 0,025 0,025 0,01 0,04 0,075 0,01 0,01
Chloridy mg/l 100 21,4 23,2 24,4 22,9 42 14,3 8,05 11,3 19,4 34,5 30,8 17,9 2,05 18,1 15,3
Sírany mg/l 250 59,3 65,4 64,4 62,6 128 118 207 209 42,3 113 34,6 112 26,1 56,2 57,6
Dusitany mg/l 0,5 0,005 0,005 0,006 0,005 0,003 0,003 0,011 0,019 0,003 0,03 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003
Dusičnany mg/l 50 16,4 14,9 17,5 16,5 26,5 4,39 2,1 2,1 48,7 31,4 27,0 0,87 0,23 16,2 9,7