Kvalita pitné vody z našich zdrojůPoložka Jednotka Limit - vyhl. 252/04 Sb. Naměřená hodnota
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intestinální enterokoky KTJ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počty kolonií při 36°C KTJ/1ml 40 1 1 3 0 1 2 25 0 26 0 21 1 6 0 0
Počty kolonií při 22°C KTJ/1ml 200 0 4 14 4 0 11 136 140 53 18 175 2 5 7 2
Barva mg Pt/l 20 5 3,0 7,2 5,3 1,5 1,5 3,6 6,6 2,8 2,6 2,13 1,5 2,81 1,5 1,5
Zákal ZFn 5 1 0,4 1,2 0,56 0,18 0,25 1,37 1,69 0,4 0,5 0,5 0,37 0,53 0,20 0,22
pH reakce vody 6.5 - 9.5 7,8 7,66 7,38 7,61 7,5 7,55 7,28 7,36 7,00 7,56 7,51 7,32 7,6 7,26 7,3
Elektr. konduktivita mS/m 125 40,9 61,0 73,3 57,9 89,3 76,3 120 122 36,9 97,8 51,3 78,4 52,4 59,2 55,7
Celková mineralizace mg/l 291 437 584 440 694 629 1060 1050 260 800 374 641 446 468 447
Chlór volný mg/l 0.05 - 0.3 0,03 0,04 0,02 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,04 0,23 0,04 0,1 0,05 0,02 0,02
CHSK manganistanem mg/l 3 2,00 1,98 1,28 1,46 0,54 0,40 0,5 0,5 1,22 0,51 0,51 0,38 0,19 0,54 0,42
Tvrdost (Ca+Mg) mmol/l Dop. 2-3.5 1,8 2,78 3,72 2,64 4,25 3,9 6,02 6,04 1,49 5,05 2,23 4,03 2,49 2,75 2,62
Tvrdost (Ca+Mg) °N Dop.11-20 10,08 15,57 20,83 14,78 23,80 21,84 33,71 33,82 8,34 28,28 12,49 22,57 13,94 15,40 14,67
Vápník mg/l Dop.40-80 51,0 80,1 109 63,5 115 109 111 128 41,6 115 63,9 101 70 83,3 80,4
Hořčík mg/l Dop.20-30 11,7 18,9 24,5 25,6 33,2 28,5 79,1 70,0 9,77 51,0 15,5 36,4 17,9 16,8 14,8
Železo mg/l 0,2 0,007 0,019 0,042 0,064 0,006 0,008 0,08 0,158 0,004 0,031 0,004 0,005 0,14 0,005 0,005
Mangan mg/l 0,05 0,029 0,015 0,015 0,015 0,005 0,007 0,174 0,042 0,009 0,009 0,132 0,005 0,074 0,005 0,005
Amonné ionty mg/l 0,5 0,01 0,02 0,05 0,02 0,02 0,01 0,22 0,13 0,025 0,03 0,02 0,03 0,06 0,04 0,01
Chloridy mg/l 100 21,4 30,0 41,3 22,4 42 14,3 8,68 24,3 13,9 34,5 30,8 18,2 2,05 19,0 15,3
Sírany mg/l 250 58,6 71,4 82,7 61,0 128 118 195 203 47,4 105 41,0 109 26,1 55,1 54,8
Dusitany mg/l 0,5 0,005 0,013 0,013 0,003 0,003 0,004 0,065 0,059 0,003 0,005 0,008 0,003 0,003 0,003 0,003
Dusičnany mg/l 50 25,1 26,0 31,5 23,6 28,2 4,95 1,76 1,6 42,2 33,5 27,5 0,87 0,23 16,2 8,9