Kvalita pitné vody z našich zdrojů



Položka Jednotka Limit - vyhl. 252/04 Sb. Naměřená hodnota
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterokoky KTJ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počty kolonií při 36°C KTJ/1ml 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počty kolonií při 22°C KTJ/1ml 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barva mg Pt/l 20 5 <3 <3 0 <3 <3 3 <3 3 3 3 <3 <3 4 4 <3 8 7
Zákal ZFn 5 0,4 0,2 0,9 0 0,6 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,8 0,8
pH reakce vody 6.5 - 9.5 7,95 7,54 7,51 0 7,35 7,90 7,37 7,06 7,57 7,54 7,24 7,57 7,58 7,06 7,53 7,69 7,33 7,13
Elektr. konduktivita mS/m 125 35,3 90,0 78,2 0 101,5 97,2 113,1 38,7 96,9 68,7 126,5 107,4 52,1 36,9 77,0 51,7 59,6 148,4
Celková mineralizace mg/l 256 731 656 0 913 817 1024 286 815 557 1088 924 395 278 661 458 481 1303
Chlór aktivní mg/l 0.05 - 0.3 0,08 0,03 0,12 0 <0,03 0,05 0,03 0,26 0,07 0,05 0,13 <0,03 <0,03 <0,03 0,04 <0,03 <0,03 0,03
CHSK manganistanem mg/l 3 2,14 0,93 0,67 0 0,74 0,51 0,54 1,98 0,80 0,80 0,77 0,51 0,45 2,27 0,48 0,70 0,77 0,38
Tvrdost (Ca+Mg) mmol/l Dop. 2-3.5 1,51 4,51 4,12 0 5,71 4,96 6,04 1,60 5,24 3,48 6,84 5,89 2,37 1,61 4,05 2,49 2,81 8,64
Tvrdost (Ca+Mg) °N Dop.11-20 8,46 25,26 23,07 0,00 31,98 27,78 33,82 8,96 29,34 19,49 38,30 33,04 13,27 9,02 22,68 13,94 15,74 48,38
Vápník mg/l Dop.40-80 9,2 120 114 0 127 137 115 46,4 134 80,8 197 136 67,6 47,6 103 71,6 85,0 222
Hořčík mg/l Dop.20-30 0,007 36,7 30,9 0 61,6 37,3 76,9 10,7 45,9 35,5 46,5 60,5 16,5 10,2 35,8 17,0 16,6 75,1
Železo mg/l 0,2 0,021 <0,005 0,034 0 0,020 0,005 0,049 0,009 0,054 0,05 0,141 0,006 <0,005 0,014 0,043 0,005 0,118 0,197
Mangan mg/l 0,05 0,021 0,005 0,007 0 0,007 <0,005 0,006 0,007 0,019 0,005 0,048 <0,005 0,193 0,045 0,025 <0,005 0,006 0,047
Amonné ionty mg/l 0,5 0,02 0,02 <0,02 0 0,02 <0,02 0,02 0,02 <0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,03 0,35
Chloridy mg/l 100 18,1 38,4 16,8 0 7,7 41,5 12,7 17,5 41,7 26,1 69,9 33,8 37,5 8,2 13,6 3,3 19,1 31,0
Sírany mg/l 250 46,1 134 132 0 144 112 182 56,9 104 50,0 194 159 40,4 60,8 126 29,8 58,6 348
Dusitany mg/l 0,5 <0,005 <0.005 <0.005 0 <0,005 <0.005 <0,005 <0.005 <0.005 <0.005 <0,005 <0,005 0,014 <0,005 <0.005 <0.005 <0,005 0,017
Dusičnany mg/l 50 11,7 30,0 7,6 0 2,3 35,6 2,0 14,3 39,3 23,3 21,4 34,5 29,7 8,2 1,0 0,1 23,9 0,3