Havárie a poruchy

Račice - hledání poruchy vodovodu

-

V obci detekoval dispečerský systém zvýšený noční odtok do obce.
Budeme postupně krátce uzavírat jednotlivé sekce vodovodu, a tak dohledávat místo s poruchou.
Odstávky budou krátké, v délce několika minut.
Případnou odstávku z důvodu opravy poruchy vyhlásíme místním rozhlasem.

Černčín - odstávka vody

-

- odstávka vody v obci Černčín, ul. Pod Školou
- cisterna přistavena

Drnovice - vodovodní porucha

-

Vodovodní potrubí prasklo mezi Kulturním domem a OÚ Drnovice.
Cisterna s pitnou vodou bude přistavena.

Zbýšov - výpadky tlaku vody

-

Z důvodu poruchy na trafostanici byla přerušována dodávka vody do horního tlakového pásma (dodávka vody zajišťována čerpadlem).
Po opravě VN došlo pro změnu k problému s el.en.na vodojemu.
Na opravě pracujeme.

Vyškov, Sm.nábřeží - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.
Provádíme důkladné odkalení celého sídliště.

Dědice, ul.Závodí - oprava vodovodní poruchy

-

Pokusíme se opravit poruchu s co nejkratší dobou odstávky.
Začínáme v 8:00, odstavení provedeme až bude vzlínající voda vadit ve výkopu.

Dědice - oprava vodovodní poruchy

-

Porucha na ul.Dědická před hřbitovem.
Odstávka vody od ul.Mánesova až po kostel (pravá strana ul.Dědická).
Cisterna přistavena.