Havárie a poruchy

Újezd u Brna - noční hledání poruchy

-

Náš dispečerský systém detekoval poruchu ve městě Újezd.

Začínáme po půlnoci, kdy už není odběr vody.
Hledání provádíme postupným uzavíráním sekcí vodovodu.
Tzn.krátce uzavíráme větve, pomocí dispečinku zjistíme, jestli se uzavřela i ta s poruchou.
Po dohledání úseku s poruchou nasadíme přístroje.
Do rána bude dodávka vody plně obnovena.

Odběratele budeme následně informovat o připravované opravě.

Újezd - hledání poruchy vodovodního řadu

-

Hledání provádíme postupným uzavíráním sekcí vodovodu.
Tzn, že krátce uzavíráme větve, po dohledání úseku s poruchou nasadíme přístroje.
Je možné, že se ve vodě objeví zákal.

Milešovice - hledání poruchy vodovodního řadu

-

Hledání provádíme postupným uzavíráním sekcí vodovodu.
Tzn.krátce uzavírámě větve, po dohledání úseku s poruchou nasadíme přístroje.

Rybníček - plánovaná odstávka vody

-

Důvodem odstávky vody v celé obci jsou probíhající práce na opravě přívodního vodovodního řadu pro Rybníček.
Po dobu odstávky bude zajištěno náhradní zásobování přistavenou cisternou s pitnou vodou.
Informace byla vyhlášena místním rozhlasem.

Dědice - porucha na přivaděči - opraveno

-

- z důvodu opravy poruchy na přivaděči odstávka vody v Dědicích
- cisterny budou přistaveny na ul.Revoluční, A.B.Svojsíka, náměstí Svobody a Potoční

- 11:00 hod - napouštění potrubí a odkalování vodovodní sítě
- zakalení může trvat až do zítřejšího odpoledne

Bučovice - porucha vodovodního řadu

-

- krátce po 16.hod začínáme zahlcovat vodovodní potrubí

- z důvody poruchy vodovodního řadu jsou odstáveny ul.Ždánská, Nádražní, Polní, Sokolovská ve městě Bučovice a celé Kloboučky
- porucha nahlášena na MěÚ Bučovice => vyhlášení rozhlasem
- po opravě bude následovat odvzdušnění a odkalení celých vodovodních řadů, což přinese poklesy tlaku
- k úplnému obnovení dodávky vody tedy dojde až ve večerních hodinách

Hoštice, Křižanovice - porucha privadece

-

Porucha je na poli u koní, ještě před Hanou, před mlýnem. Proto v Topolanech voda poteče.
K odstraněni poruchy nastoupili naši technici okamžitě.
Ráno už bude dodávka vody obnovena všude.
Po 21. hod přistavíme k OU Hoštice a Krizanovice cisterny s vodou. Informaci vyhlásili i starostové místními rozhlasy.