Co dělat když chci...

Platby záloh prostřednictvím SIPO od 1. 5. 2012

15.9.2012

Vážení odběratelé,
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 5. 2012 je možné platit zálohy na vodné a stočné prostřednictvím SIPO.

Máte-li zájem o tento způsob úhrady, kontaktujte zaměstnance našeho zákaznického centra nejlépe na e-mailu infoatvakvyskov.cz nebo na telefonu 517 324 930 a sdělte jim Váš zájem spolu s Vaším spojovacím číslem SIPO, odběrným místem (adresou nemovitosti), ke kterému se budou zálohy vztahovat a číslem Vašeho běžného účtu, na který bude po provedené fakturaci a v případě vzniku přeplatku, tento vrácen. Bez uvedení čísla účtu pro vrácení přeplatku nemůže být Dohoda uzavřena.

Na základě sdělení všech výše uvedených údajů Vám bude zaslána ve dvou vyhotoveních Dohoda o úhradě záloh na vodné a stočné prostřednictvím SIPO (dále jen Dohoda).

Po podpisu této Dohody nám jedno podepsané vyhotovení vraťte zpět na naši adresu. Dohodu je možné donést i osobně na Zákaznické centrum naší společnosti, a to v pondělí až čtvrtek od 6.30 do 16.00 hod., v pátek od 6.30 do 14.00 hod.

Napouštění bazénů

30.4.2007

Vzhledem ke skutečnosti, že se blíží období, kdy majitelé bazénů budou chtít zahájit jejich provoz, uvádíme několik rad, jak napustit bazén bez nežádoucích průvodních jevů:

Veřejný vodovod není primárně určen k napouštění bazénů. Chcete-li předejít případnému napuštění zkalené vody do Vašeho bazénu, napouštějte jej běžným způsobem jakým odebíráte vodu - tzn. BĚŽNÉ OTEVŘENÍ KOHOUTŮ. Prudké nárazové otevření kohoutů zpravidla přináší zkalenou vodu.