Informace dle §3a, odst. 9), zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Na základě ustanovení §3a, odst. 9), zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu povinen zveřejnit, kromě jakosti
dodávané pitné vody, i chemické látky a chemické směsi, které jsou používány při úpravě této vody. Dále je provozovatel vodovodu povinen zveřejnit informace o tom, zda bylo zpracováno posouzení
rizik provozovaných vodovodů.

Informace o chemických látkách a chemických směsích použitých při úpravě a hygienickém zabezpečení vody:

ÚV Lhota

 • polyaluminiumchlorid (PAX-18)
 • síran hlinitý (Al2(SO4)3
 • manganistan draselný (KMnO4)
 • vápenný hydrát (Ca(OH)2)
 • plynný chlor (Cl)

ÚV Dědice

 • manganistan draselný (KMnO4)
 • plynný chlor (Cl)

ÚV Pustiměř

 • chlornan sodný
 • MTM – granulované filtrační medium s oxidem manganičitým

ÚV Račice

 • chlornan sodný
 • MTM – granulované filtrační medium s oxidem manganičitým

Prameniště Drnovice, Hlubočany

 • plynný chlor (Cl)

Prameniště Rychtářov, Mouřínov, Kobeřice, Nížkovice, Krásensko, Nové Sady

 • chlornan sodný (NaClO)

Posouzení rizik při výrobě a distribuci pitné vody

Posouzení rizik podle §3c, odst.1), písm. f) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, pro výrobu a distribuci pitné vody se aktuálně zpracovává a kompletně
bude zpracováno do roku 2023.