Kontakty

Zákaznické centrum

Provozní doba

Pondělí - čtvrtek 7:00-16:00 hod.
Pátek 7:00-12:00 hod.

Telefon: +420 517 324 930

E-mail: infoatvakvyskov.cz

 

Ředitelství
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Jiří Piňos ředitel +420 517 324 934 infoatvakvyskov.cz
Michaela Humplíková sekretariát ředitele +420 517 324 934 humplikovaatvakvyskov.cz
Iveta Lefnerová personální referent +420 517 324 939 lefnerovaatvakvyskov.cz
Technický úsek
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Karel Hájek výrobně-technický náměstek +420 517 324 935 k.hajekatvakvyskov.cz
Ing. Oldřich Novoměstský vedoucí technického úseku +420 517 324 957 novomestskyatvakvyskov.cz
RNDr. Karla Altmannová technolog altmannovaatvakvyskov.cz
Karel Soldán technická vyjádření +420 517 324 949 k.soldanatvakvyskov.cz
Ing. Milena Poláčková technická vyjádření +420 517 324 936 polackovaatvakvyskov.cz
Marie Flajzarová doprava, energetik +420 517 324 933 flajzarovaatvakvyskov.cz
Ing. Martina Metelková evidence majetku +420 517 324 952 metelkovaatvakvyskov.cz
Bc. Jana Burianová M.Sc. evidence majetku - věcná břemena +420 517 324 939 j.burianovaatvakvyskov.cz
Ing. Alena Hanulíková vodohospodář +420 517 324 953 hanulikovaatvakvyskov.cz
Zdeněk Holcman ICT administrator +420 517 324 947 holcmanatvakvyskov.cz
Pavel Duda GIS administrator +420 517 324 958 dudaatvakvyskov.cz
Jan Schweidler dispečer +420 517 324 932 schweidleratvakvyskov.cz
Martin Lička dispečer +420 517 324 932 lickaatvakvyskov.cz
Projekce
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Květoslav Zlámal vedoucí projekce +420 517 324 936 zlamalatvakvyskov.cz
Ing. Kateřina Hanko projektant +420 517 324 936 hankoatvakvyskov.cz
Oldřiška Vystavělová projektant +420 517 324 936 vystavelovaatvakvyskov.cz
Vlastimil Lebeda technický pracovník +420 517 324 936 lebedaatvakvyskov.cz
Laboratoř odpadních vod
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Miloslava Spurná vedoucí laboratoří +420 517 345 919 spurnaatvakvyskov.cz
Zabloudilová Jana vedoucí laboratoře odpadních vod +420 517 345 919 jzabloudilovaatvakvyskov.cz
Laboratoř pitných vod
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Barbora Goryczková vedoucí laboratoře pitných vod +420 517 360 106 goryczkovaatvakvyskov.cz
Ekonomický úsek
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Zdeněk Procházka, LL.M. ekonomický náměstek +420 517 324 940 prochazkaatvakvyskov.cz
Ing. Petra Vinčálková hlavní účetní +420 517 324 941 vincalkovaatvakvyskov.cz
Irena Řeháková účetní +420 517 324 942 rehakovaatvakvyskov.cz
Zlatica Vintrová účetní +420 517 324 942 vintrovaatvakvyskov.cz
Vladimíra Teličková účetní +420 517 324 945 telickovaatvakvyskov.cz
Bc. Ivana Dvořáková vedoucí zákaznického centra +420 517 324 955 dvorakovaatvakvyskov.cz
Eva Kuběnová, Dis. zákaznické centrum +420 517 324 931 kubenovaatvakvyskov.cz
Bc. Jitka Přikrylová zákaznické centrum +420 517 324 944 prikrylovaatvakvyskov.cz
Martina Galitová zákaznické centrum +420 517 324 946 galitovaatvakvyskov.cz
Ing. Jitka Šenkyříková zákaznické centrum +420 517 324 944 senkyrikovaatvakvyskov.cz
Magdalena Drábková zákaznické centrum +420 517 324 930 drabkovaatvakvyskov.cz
Ing. Barbora Plášilová PAM, mzdy +420 517 324 943 plasilovaatvakvyskov.cz
Bc. Michaela Héžová asistentka EN +420 517 324 943 hezovaatvakvyskov.cz
Materiálně-technické zabezpečení - provozní doba Po - Pá 6:30-14:30 hod.
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Jana Kupčíková vedoucí MTZ +420 517 324 954 kupcikovaatvakvyskov.cz
Jana Nováková skladová účetní +420 517 324 959 novakovaatvakvyskov.cz
Ing. Jiří Řiháček skladový účetní +420 517 324 959 rihacekatvakvyskov.cz
Středisko 01 Vyškov – vodovod Vyškov - provozní doba Po-Pá 6:30-14:30 hod.
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Petr Grmela vedoucí střediska +420 517 324 938 grmelaatvakvyskov.cz
Jana Srnová provozní účetní +420 517 324 951 srnovaatvakvyskov.cz
Miroslav Jeniš technik +420 517 324 938 jenisatvakvyskov.cz
Středisko 02 a Čistírna odpadních vod (ČOV) - provozní doba Po-Pá 6:30-14:30 hod.
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Patrik Valouch vedoucí střediska kanalizací a ČOV +420 517 346 021 valouchatvakvyskov.cz
Roman Synek vedoucí ČOV Vyškov +420 517 346 021 synekatvakvyskov.cz
Bronislava Čačová provozní účetní +420 517 346 021 02ucetniatvakvyskov.cz
Středisko 03 Slavkov - vodovod, kanalizace, ČOV, Slavkov, Bučovice a okolí - provozní doba Po-Pá 6:30-14:30 hod.
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Valdemar Lifka vedoucí střediska +420 544 221 809 lifkaatvakvyskov.cz
Iva Burianová provozní účetní +420 544 221 809 burianovaatvakvyskov.cz
Radek Lánský technik +420 544 221 809 lanskyatvakvyskov.cz
Středisko 05 Vyškov - vodovod Vyškov (okolí) - provozní doba Po-Pá 6:30-14:30 hod.
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Miroslav Formánek vedoucí střediska +420 517 324 950 formanekatvakvyskov.cz
Šárka Bařinová provozní účetní +420 517 324 948 barinovaatvakvyskov.cz
Zdeněk Jelínek technik +420 517 324 950 jelinekatvakvyskov.cz