Informace pro zákazníky k odběru a uchování vzorků vody

Potřebujete provést rozbor vody? Není nic jednoduššího než navštívit naši laboratoř pitných vod, která je umístěna na Úpravně vody ve Lhotě (ÚV Lhota). Předem nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 517 360 106, případně na e-mailu gottvaldovaatvakvyskov.cz.

Vzorkovnice

  • na chemický rozbor – plastová láhev – vlastní, řádně vypláchnutá o obsahu 1,5 litru (je možné ji obdržet i v laboratoři na ÚV Lhota)
  • na mikrobiologický rozbor – sterilní skleněná vzorkovnice vyzvednutá v laboratoři na ÚV Lhota

Výdej vzorkovnic

V laboratoři na ÚV Lhota každý pracovní den v době od 6,30 – 13,30 hodin.

Postup při odběru

  • chemický rozbor – před odběrem je vhodné odstranění perlátoru, poté pustit vodu a nechat 2 - 3 minuty puštěnou, dokud se neustálí teplota vody, poté je nutné vzorkovnici  3x vypláchnout odebíraným vzorkem vody, následně naplnit vzorkovnici po okraj (bez vzduchové bubliny) a uzavřít.
  • mikrobiologický rozbor – před odběrem je vhodné odstranění perlátoru a následná sterilizace kohoutu (např. desinfekční sprej, ožehnutí zapalovačem).  Poté pustit vodu a nechat 2 - 3 minuty puštěnou, dokud se neustálí teplota vody. Ze skleněné sterilní vzorkovnice opatrně uvolnit alobal na zátce, ale neoddělávat jej ze zátky a nesahat na sterilní části vzorkovnice! Vzorkovnici nevyplachovat a mírným proudem naplnit tak, aby pod zátkou zůstala vzduchová bublina. Hrdlo naplněné vzorkovnice uzavřít zátkou a zajistit alobalem.

Vzorkovnice je třeba co nejdříve dopravit do laboratoře pitných vod na ÚV Lhota. Pokud nejsou vzorkovnice ihned po odběru odvezeny do laboratoře, je nutné je uchovávat v chladu a temnu.

Příjem vzorků

Každé pondělí v době od 6,30 – 13,30 hod. na ÚV Lhota. Termín příjmu vzorků je nutné předem domluvit na tel. čísle 517 360 106. Při příjmu vzorku musí být vyplněna „Objednávka rozboru vody“.

Výsledky analýz jsou vyhodnoceny srovnáním s limity uvedenými ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.