Informace pro vás

Co platíme v ceně vodného a stočného?

22.5.2022

Průměrná spotřeba vodného a stočného v domácnostech v České republice na osobu a den za rok 2020 činila 91,1 litrů, tj. 33,2 m3 na osobu a rok. Průměrná cena vodného a stočného v ČR v roce 2020 byla 93,18 Kč/m3, v roce 2021 97,53 Kč/m3. V letošním roce již cena vodného a stočného v mnohých regionech překročila magickou hranici sto korun za metr kubický, tzn.

Přichází léto a s ním spojené teplé dny. Nastává správný čas napustit Váš rodinný bazén ….

6.5.2022

Ale než začnete napouštět, uvědomte si, že:
1. Stejný nápad dostali ostatní vlastníci bazénů a těch je ve Vašem okolí nemálo. Na menší až střední obci je zpravidla kapacita vodojemu od 50 až 300 m3. Průměrný zahradní bazén má objem cca 10 m3. Když se začne zároveň napouštět takových bazénů několik a ještě v době vrcholícího odběru z vodovodu, může dojít k zásadním problémům s dodávkou vody do jednotlivých nemovitostí jak po stránce množství, provozního tlaku, tak i kvality.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

28.4.2022

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce".