Informace pro vás

Nabídka zaměstnání - provozní účetní

1.9.2023

Přijmeme do pracovního poměru  pro čistírnu odpadních vod a kanalizační provoz ve Vyškově 

Provozní účetní

požadujeme:

• ukončené středoškolské vzdělání ekonomického směru,

• obsluha PC na vysoké úrovni – Word, Excel, Outlook, výhodou znalost IS QI,

• ochotu učit se novým věcem, flexibilitu, pečlivost a odpovědnost.

• nástup do zaměstnání 1.1.2024. 

Nabízíme: - stabilní zaměstnání,

- 29 dní dovolené,

- příspěvek na penzijní spoření,

- příspěvek na stravenky,

Dotovaný projekt EU - Stoková síť a ČOV Nemochovice

8.6.2023

Poslední lokalitou, v působnosti naší společnost, kde není dořešena likvidaci odpadních vod, je obec Nemochovice. V obci se sice nachází jednotná kanalizace, nicméně tato svým provedením a aktuálním stavem neodpovídá stávajícím legislativním požadavkům. Zásadním problémem je pak chybějící koncovka v podobě čistírny odpadních vod. Nevyčištěné odpadní vod jsou tak přímo vypouštěny do Nemochovického potoka, kde negativně ovlivňují jeho kvalitu.

Dotovaný projekt EU - Úpravna vody Kašparov

7.6.2023

Tato úpravna vznikne v místě stávajícího prameniště s vydatným artézkým zdrojem vody. Bohužel kvalita vody z tohoto zdroje aktuálně nesplňuje legislativní požadavky na kvalitu a nemůže být tak distribuována přímo do vodovodní sítě.

Na stávajícím prameništi tak musí vzniknou nová moderní úpravna vody na bázi membránové filtrace, doplněná o filtraci přes aktivní uhlí.

Toto řešení, které představuje technologickou špičku v úpravě vody, zajistí výrobu kvalitní pitné vody o kapacitě 15 l/s.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

26.4.2023

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce".