Založení společnosti

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 4.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.