Základní údaje

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Sídlo: Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
Právní forma: akciová společnost
Rozhodující předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Datum vzniku: 1. 12. 1993
IČO: 49454587
DIČ: CZ49454587

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, složce 1170

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov

Číslo účtu:            1502731/0100

IBAN:                     CZ0901000000000001502731

BIC/SWIFT kód:    KOMBCZPPXXX