Základní údaje

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Sídlo: Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
Právní forma: akciová společnost
Rozhodující předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Datum vzniku: 1. 12. 1993
IČO: 49454587   DIČ: CZ49454587
ID datové schránky: d4jumdj

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, složce 1170

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov

Číslo účtu:             1502731/0100

IBAN:                       CZ0901000000000001502731

BIC/SWIFT kód:    KOMBCZPPXXX