Vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

23.4.2024

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce". 

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

26.4.2023

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce". 

Co platíme v ceně vodného a stočného?

22.5.2022

Průměrná spotřeba vodného a stočného v domácnostech v České republice na osobu a den za rok 2020 činila 91,1 litrů, tj. 33,2 m3 na osobu a rok. Průměrná cena vodného a stočného v ČR v roce 2020 byla 93,18 Kč/m3, v roce 2021 97,53 Kč/m3. V letošním roce již cena vodného a stočného v mnohých regionech překročila magickou hranici sto korun za metr kubický, tzn.