Vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce

25.4.2019

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce". 

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019

22.11.2018
Ceny platné od 1. 1. 2019
  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 41,72 47,98
Stočné 37,28 42,87
Celkem vodné a stočné 79,00 90,85

Představenstvo společnosti na svém zasedání 8. 11. 2018 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z povinností z přijatých dotací. Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 2,30 Kč/m3 (včetně DPH) a stočného o 1,15 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,45 Kč/m3 (včetně DPH), což znamená nárůst cen o 3,95 %. Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den, resp.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce

16.4.2018

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce". 

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2018

22.11.2017
Ceny platné od 1. 1. 2018
  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 39,72 45,68
Stočné 36,28 41,72
Celkem vodné a stočné 76,00 87,40

Představenstvo společnosti na svém zasedání 22. 11. 2017 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z povinností z přijatých dotací. Dochází ke zvýšení ceny u vodného o 1,50 Kč/m3 (včetně DPH) a stočného o 0,57 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH), což znamená nárůst cen o 2,43 %. Na jednoho průměrného odběratele obou služeb bude mít zvýšení cen dopad ve výši cca 66 Kč za rok.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce

25.4.2017

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce". 

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017 - bez zvýšení!

22.11.2016
Ceny platné od 1. 1. 2017
  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 38,42 44,18
Stočné 35,78 41,15
Celkem vodné a stočné 74,20 85,33

Představenstvo společnosti na svém zasedání 21. 11. 2016 posoudilo všechny závazné podmínky vyplývající z obdržených dotací a rozhodlo, že se ceny pro rok 2017 nebudou zvyšovat a zůstanou ve výši, která platila v roce 2016.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 a dosažené skutečnosti v témže roce

29.4.2016

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 a dosažené skutečnosti v témže roce". 

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2016

24.11.2015
Ceny platné od 1. 1. 2016
  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 38,42 44,18
Stočné 35,78 41,15
Celkem vodné a stočné 74,20 85,33

Představenstvo společnosti na svém zasedání 19. 11. 2015 posoudilo všechny závazné podmínky a sociální dopady zvýšení cen, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře.
Díky úspěšnému projednání tzv. konsolidace finančních analýz všech dotovaných projektů dochází ke zvýšení ceny pouze u vodného o 1,15 Kč/m3 (včetně DPH). Zcela zásadní
informace pro odběratele tedy je, že cena stočného se již druhý rok nezvyšuje. Celkově
dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 1,37 %.

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2015

1.12.2014
Ceny platné od 1. 1. 2015
  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 37,42 43,03
Stočné 35,78 41,15
Celkem vodné a stočné 73,20 84,18

Nové ceny vodného a stočného si i letos vyžadují podrobnější komentář.
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. v minulých 10 letech obdržely více jak 510 mil. Kč dotací, s jejichž pomocí vybudovaly v regionu např. rozšíření skupinového vodovodu Vyškov, rekonstruovaly a stavěly nové kanalizace a čistírny odpadních vod. Po jejich realizaci se významně zvýšila bezpečnost a kvalita v zásobování vodou. Odváděním a účinnějším čištěním odpadních vod se také zásadně zlepšila kvalita našeho životního prostředí.