Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2024

1.12.2023
Ceny platné od 1. 1. 2024 bez DPH (Kč/m3) včetně 12 % DPH (Kč/m3)
Vodné 57,99 64,95
Stočné 52,00 58,24
Celkem vodné a stočné 109,99 123,19  

Představenstvo společnosti na svém zasedání 29. 11. 2023 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána, a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře vyplývající z podmínek přijatých dotací. Od 1. 1. 2024 dochází ke zvýšení ceny u vodného o 8,42 Kč/m3 (s DPH) a stočného o 4,78 Kč/m3 (s DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 13,20 Kč/m3 (s 12 % DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den, resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí o cca 422 Kč za rok více.

Spotřeba k 31. 12. 2023 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2023 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna 2024, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vakvyskov.cz/hlaseni-o-stavu-vodomeru. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je vyplnění správného a úplného čísla OM a názvu OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 31. 12. 2023. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2023 nebudou zpracovány.

Provozní doba o Vánocích

Provozní doba zákaznického centra ve Vyškově na ulici Brněnská 410/13 bude v období od 18. 12. do 22. 12. 2023 od 700 do 1400 hodin. V období od 27. 12. do 29. 12. 2023 bude zákaznické centrum uzavřeno. Vážení zákazníci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy v roce letošním, přejeme Vám pěkné Vánoce a těšíme se na spolupráci v roce 2024.