Hlášení o stavu vodoměru

označuje povinné položky
Ukázka formátu čísla odběrného místa: 1234-1234
Zadávejte celé číslo od 0 do 999999
Žádám o mimořádnou fakturaci a současně prohlašuji, že jsem se na těchto internetových stránkách seznámil s platným ceníkem prací a služeb a souhlasím s účtování této poskytnuté služby uvedené v ceníku pod položkou "Poplatek za mimořádnou fakturaci samoodečtu".