• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Hlášení o stavu vodoměru

Ukázka některých formátů čísla odběrného místa:

123456.123456.01 - pro stavbu - budova s číslem popisným nebo evidenčním
123456.P1234/123.01 - pro pozemek - parcelní číslo / poddělení parcelního čísla

m3

Zadávejte celé číslo od 1 do 999999