• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Snížit stočné

Žádost o snížení stočného

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v § 19
ost. 7 uvádí: Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.
V příloze naleznete formulář žádosti o snížení stočného.

Syndikovat obsah