• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Oprava vodovodu a kanalizace Vyškov, ulice Purkyňova

Dne 10. 7. 2017 byly zahájeny práce na opravě kanalizace a vodovodu na ul. Purkyňova, Vyškov. Stavební práce, a s nimi spojené dílčí dopravní omezení, budou probíhat do konce října 2017, a to v úseku od prodejny Hanácká osiva po areál Nemocnice Vyškov. Investorem akce je společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Důvodem prací je stáří a nevyhovující stavebně-technický stav trubního vedení kanalizace a vodovodu. Na výměnu těchto inženýrských sítí bude navazovat pokládka nových živičných povrchů.

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se tímto omlouvá všem občanům a motoristům v dotčené lokalitě za dopravní omezení a zvýšenou hlučnost spojenou se stavebními pracemi.

Děkujeme za pochopení.

Dotační program "Dešťovka" - máte všechny informace?

Dovolujeme si Vás upozornit na několik odkazů na články, které se zabývají aktuálním tématem, a to dotačním programem MŽP a SFŽP ČR "Dešťovka".

Velice zajímavý článek z 5. září 2017 ke stažení na http://www.sovak.cz/clanky/destovka-rizika-spojena-s-vyuzivanim-srazkovychrecyklovanych-vod-v-domacnostech-a-jinych-pobytovych-prostorach (přikládáme i v PDF příloze na konci tohoto článku).

Další zajímavé články uvedené na stránkách oborového sdružení:

http://www.sovak.cz/clanky/sovak-cr-k-dotacnimu-programu-mzp-a-sfzp-cr-destovka

http://www.sovak.cz/clanky/kvalita-srazkovych-vod 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Tento zákon upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících pro veřejnou potřebu a působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů v této oblasti.
Přikládáme znění platné od 1. 7. 2017.

Syndikovat obsah