• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Akce "Čistá studna 2017"

Používáte vodu ze studny a nejste si jistí, jestli je v pořádku? Nechte si ji zkontrolovat! 

Voda v soukromých studnách nepodléhá žádné pravidelné kontrole a je pouze na jejím majiteli, aby se o vodu v ní staral.

Zkušenosti z minulého roku byly dosti alarmující!

V rámci akce „Čistá studna 2016“ naše společnost provedla celkem 133 rozborů vybraných chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody, které jsou zpravidla u individuálních zdrojů nejčastěji překračovány. Vyhodnocením mikrobiologické části rozborů vyhovělo pouze 23 vzorků, tj. 17,29 % a vyhodnocením chemické části rozborů vyhovělo pouze 26 vzorků, tj. 19,55 %. Při komplexním pohledu na rozbor jako výsledek kvality vody, tzn. zohlednění mikrobiologické i chemické části rozborů, vyhovělo pouze 6 vzorků, tj. 4,51 %.

Oprava vodovodu a kanalizace Vyškov, ulice Purkyňova

Dne 10. 7. 2017 byly zahájeny práce na opravě kanalizace a vodovodu na ul. Purkyňova, Vyškov. Stavební práce, a s nimi spojené dílčí dopravní omezení, budou probíhat do konce října 2017, a to v úseku od prodejny Hanácká osiva po areál Nemocnice Vyškov. Investorem akce je společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Důvodem prací je stáří a nevyhovující stavebně-technický stav trubního vedení kanalizace a vodovodu. Na výměnu těchto inženýrských sítí bude navazovat pokládka nových živičných povrchů.

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se tímto omlouvá všem občanům a motoristům v dotčené lokalitě za dopravní omezení a zvýšenou hlučnost spojenou se stavebními pracemi.

Děkujeme za pochopení.

Dotační program "Dešťovka" - máte všechny informace?

Dovolujeme si Vás upozornit na článek našeho oborového sdružení "SOVAK ČR k dotačnímu programu MŽP a SFŽP ČR Dešťovka" zveřejněný na http://www.sovak.cz/clanky/sovak-cr-k-dotacnimu-programu-mzp-a-sfzp-cr-destovka

Syndikovat obsah