• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře

Stanovisko představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČO: 49454587, se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov–Město, 682 01 Vyškov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1170 (dále jen „Společnost“), k protinávrhu akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k  bodu 5 a 8 pořadu jednání valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 25. května 2018 od 10,00 hodin v zasedací místnosti konferenčního centra hotelu Allvet, na adrese Drnovice č.p. 115, který byl doručen společnosti dne 18. 5. 2018 :

Představenstvo Společnosti nesouhlasí s obdrženým protinávrhem akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 5 a 8 pořadu jednání valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 25. května 2018. Předložený protinávrh akcionáře obsahuje návrh na rozdělení zisku za rok 2017, s tím, že část zisku by měla být vyplacena jako podíl na zisku akcionářům Společnosti. Důvodem nesouhlasu představenstva s výše uvedeným protinávrhem je skutečnost, že Společnost přijala v minulých letech dotační prostředky na výstavbu vodárenské infrastruktury, které byly podmíněny dostatečnou budoucí tvorbou prostředků na její obnovu a rozvoj. Jelikož právní předpisy současně určují, že přijatá dotace snižuje účetní pořizovací cenu tohoto majetku, a tím neumožňuje přirozenou tvorbu prostředků pro „Úpravy hodnot v provozní oblasti“ (dříve „odpisy majetku“), je jediným zdrojem pro obnovu a rozvoj majetku pořízeného z dotací, výsledek hospodaření Společnosti po zdanění a po případném přídělu části zisku do ostatních fondů.

Představenstvo společnosti

Oznámení akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Dne 18. 5. 2018 byl společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČO: 49454587, se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov–Město, 682 01 Vyškov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1170 (dále jen „Společnost“) doručen protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 5 a 8 pořadu jednání valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 25. května 2018 od 10,00 hodin v zasedací místnosti konferenčního centra hotelu Allvet, na adrese Drnovice č.p. 115.

Představenstvo v souladu s ust. § 362 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje akcionářům znění protinávrhu výše uvedeného akcionáře.

Valná hromada společnosti 25. 5. 2018

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., IČO: 49454587, se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, svolává valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. 5. 2018 od 10,00 hodin v zasedací místnosti konferenčního centra hotelu Allvet, na adrese Drnovice č.p. 115.

V příloze tohoto článku je přiložena pozvánka na valnou hromadu a výroční zpráva za rok 2017, která obsahuje:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017

- řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017 s návrhem na rozdělení zisku

- zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a o ověření výroční zprávy k 31. 12. 2017.

Syndikovat obsah