Aktuality

Koronavirus a pitná voda

19.3.2020

Pitná voda nemůže být virem ohrožena, k jeho přenosu dochází kapénkovou cestou a přímým dotykem, mimo toto prostředí přežívá jen krátkou dobu. Lze konstatovat, že stav ohledně zdrojů v České republice, využívaných pro výrobu pitné vody, je výhodný vzhledem ke skutečnosti, že polovina zdrojů surové vody je podzemních a většina těch povrchových se nachází na horních tocích řek.

Poruchy a plánované odstávky

Otnice - odkalování vodovodních řadů

-

Na konci ulice Polní (vedle č.p.429) máme záměrně svedenou hadici z hydrantu do kanalizace.
Takto bude prováděno odkalování až do pondělka.