Aktuality

Nová Zelená linka 800 21 21 21

6.5.2024

Od pátku 3. 5. 2024 je v provozu nová Zelená linka 800 21 21 21. Slouží pro případy, kdy nám chcete oznámit havárii vody nebo jinou mimořádnou událost zejména v mimopracovní době. Věříme, že se bude lépe pamatovat.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

23.4.2024

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce". 

Poruchy a plánované odstávky

Slavkov: plánovaná odstávka vody

-

Jedná se opravu vodovodu.
Odstávka proběhne mezi 13:00-15:00 hod na ul.Tyršova.
ZŠ i ISS informovány předem.

Otnice - odkalování vodovodního potrubí

-

Jedná se proplach zrychleným prouděním vody, který strhává ze stěn vodovodního potrubí všechny úsady, sedimenty a biofilm.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně může docházet ke krátkodobému zhoršení kvality vody (zabarvení).
Odkalovaná voda se vypouští z vodovodních řadů ven buď do terénu nebo do kanalizace.
Účelem je udržet vnitřní povrch vodovodního potrubí hladký a čistý.

Práce provedeme v nočních hodinách (22:00-2:00 hod) centrálním odkalením vodovodních řadů.