• Info o průbězích v síti. iGIS.Web
  • Navštivte náš e-shop
  • Hlášení o stavu vodoměru
  • Info o plánovaných odstávkách a poruchách

Kde nás najdete

Sídlo společnosti

Středisko 02 a Čistírna odpadních vod (ČOV) Vyškov

Laboratoř odpadních vod

(sídlo na Čistírně odpadních vod Vyškov)

Středisko 03 Slavkov - vodovod, kanalizace, ČOV, Slavkov, Bučovice a okolí