Co nejvíce ušetřit

Dotační program "Dešťovka" - máte všechny informace?

5.7.2017

Dovolujeme si Vás upozornit na několik odkazů na články, které se zabývají aktuálním tématem, a to dotačním programem MŽP a SFŽP ČR "Dešťovka".

Velice zajímavý článek z 5. září 2017 ke stažení na http://www.sovak.cz/clanky/destovka-rizika-spojena-s-vyuzivanim-srazkovychrecyklovanych-vod-v-domacnostech-a-jinych-pobytovych-prostorach (přikládáme i v PDF příloze na konci tohoto článku).

Akce "Čistá studna 2017"

29.5.2017

Používáte vodu ze studny a nejste si jistí, jestli je v pořádku? Nechte si ji zkontrolovat! 

Voda v soukromých studnách nepodléhá žádné pravidelné kontrole a je pouze na jejím majiteli, aby se o vodu v ní staral.

Zkušenosti z minulého roku byly dosti alarmující!

V rámci akce „Čistá studna 2016“ naše společnost provedla celkem 133 rozborů vybraných chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody, které jsou zpravidla u individuálních zdrojů nejčastěji překračovány. Vyhodnocením mikrobiologické části rozborů vyhovělo pouze 23 vzorků, tj. 17,29 % a vyhodnocením chemické části rozborů vyhovělo pouze 26 vzorků, tj. 19,55 %. Při komplexním pohledu na rozbor jako výsledek kvality vody, tzn. zohlednění mikrobiologické i chemické části rozborů, vyhovělo pouze 6 vzorků, tj. 4,51 %.

Akce "Čistá studna 2016"

20.5.2016

Používáte vodu ze studny a nejste si jistí, jestli je v pořádku? Nechte si ji zkontrolovat!

Voda v soukromých studnách nepodléhá žádné pravidelné kontrole a je pouze na jejím majiteli, aby se o vodu v ní staral.

Jak správně postupovat? Je potřeba si nechat provést rozbor vody.

Nový internetový obchod naší společnosti

1.4.2011

Od 1. 1. 2011 je našim obchodním partnerům i odběratelům k dispozici nový internetový obchod naší společnosti. Nabízíme vodárenský materiál z vlastních skladových zásob i konsignačních skladů našich dodavatelů. Výhodou je možnost v případě poruchy využít naši hotovostní službu každý den v době 6,30 - 22,00 hod.
V příloze přikládáme leták, který obsahuje všechny potřebné informace.

Základní informace jak ušetřit

27.9.2006

Množství dodané vody odběrateli se měří vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce ve vodoměrné šachtě nebo v nemovitosti a majitel připojené nemovitosti odpovídá za jeho ochranu na vodovodní přípojce. Vodoměr je majetkem společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Proti neoprávněné manipulaci je vodoměr chráněn plombou, za jejíž poškození muže být udělena pokuta.

Poškození vodoměru mohou způsobit extrémně nízké teploty. Proto je nutno prostor, kde je vodoměr osazen chránit proti vniknutí chladného vzduchu zvenčí. Vodoměr je citlivé zařízení, jehož mechanismus je vyroben z plastu vhodného po styk s pitnou vodou do teploty cca 40 oC. Teplá nebo horká voda se může do vodoměru dostat při poruše venkovního vodovodu, kdy v důsledku podtlaku v přípojce dojde k nasátí horké vody z ohřívače v nemovitosti a následnému zničení vodoměru.