Odkalování sítě

Šaratice - možný zákal ve vodě

-

Hasební voda může být příčinou zákalu ve vodovodu.
Odkalování provádíme a dokončíme až po uhašení požáru.

Otnice - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku.

Vyškov - odkalování vodovodní sítě

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku.
Odkalování probíhá v ulicích Křečkovic a Brňan.

Vyškov - kolísání tlaku v síti

-

Dnes probíhá revize hydrantů pro hasební účely.
Tzn, že se při maximálním průtoku hydrantem měří tlak hasební vody. Výsledky se pravidelně předávají HZS.
Zkouškou projdou hydranty v okolí centra, na Předměstí i v Dědicích.