Odkalování sítě

Újezd - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.
Odkalování probíhá tak, že se otevře poslední hydrant na vodovodní větvi a voda se tak dlouho odpouští, dokud nevytéká čistá.