Informace pro vás

QR kód na fakturách za práce a služby

7.7.2014

Od 1. 7. 2014 naleznou naši zákazníci na fakturách za práce a služby tzv. QR kód (zkratka vychází z anglického „Quick Response“ - kód rychlé reakce), který mohou využít k velice rychlému, ale zejména přesnému zadávání platby do internetového bankovnictví při úhradě faktury prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu. QR kód v sobě skrývá několik údajů:

1. naše číslo účtu ve prospěch kterého bude úhrada provedena

2. částka v Kč

3. variabilní symbol

4. datum splatnosti

Připravujeme pro Vás zavedení QR kódu i na faktury za vodné a stočné.

Úspěšní školáci – výherci výtvarné soutěže „Voda v mém životě“

9.6.2014

U příležitosti Světového dne vody společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., ve spolupráci s firmou Melzer, spol. s r.o. Prostějov, vypsala výtvarnou soutěž „Voda v mém životě“ pro děti 1. - 5. ročníků základních škol na Vyškovsku. Cílem soutěže bylo upozornit naše děti, že dostatek kvalitní pitné vody tzv. „vodní blahobyt“, ve kterém žijeme, není na naší planetě běžnou věcí. S nabídkou účasti jsme oslovili 37 základních škol na okrese Vyškov. Přihlásilo a aktivně se zúčastnilo 11 škol, od kterých jsme obdrželi více jak 250 prací v různém výtvarném provedení – tuš, pastely, vodové a temperové barvy, koláž, kniha, 3D model, atd.

 

Nelehký úkol vybrat nejlepších 5 prací z každého ročníku a 3 nejlepší kolektivní práce jsme ponechali na odborné hodnotící komisi ve složení paní prof. Olga Jünglingová, SŠ pedagogická Přerov a Doc. PhDr. Eliška Čabalová, Fakulta umění, Ostravská univerzita.

Platíte zálohy? Faktura Vás nezaskočí

20.6.2013

Fakturu obdrženou od naší společnosti lze uhradit přiloženou složenkou na jakékoliv pobočce České pošty nebo je možné údaje uvedené na faktuře použít pro bezhotovostní úhradu v internetovém nebo mobilním bankovnictví.

Platba faktury za vodu se nemusí stát „noční můrou“, která zatíží domácí rozpočet dvakrát do roka. Je možné tyto dopady zmírnit využitím možnosti platit zálohy.

Zálohy převodem z účtu i SIPO

Před rokem bylo možné provádět úhradu záloh pouze prostřednictvím trvalého příkazu z Vašeho běžného účtu. Na základě jeho zřízení jste měsíčně zasílali zvolenou částku, která byla při fakturaci započtena na úhradu faktury.

Zrušení hotovostních plateb na pokladně Slavkov

7.3.2013

S ohledem na neustále rostoucí požadavky na bezpečnost při manipulaci s pokladní hotovostí, oznamujeme, že s účiností od 1.4. 2013 nebude možné provádět hotovostní platby na pokladně provozního střediska 03 Slavkov u Brna. Platby v hotovosti bude nadále možné provádět pouze na Zákaznickém centru společnosti na adrese Vyškov, Brněnská 410/13. K úhradě vystavených danových dokladů - faktur je samozřejmě možné využívat bezhotovostní styk prostřednictvím SIPO, České pošty, banky, GSM banking a internet banking. Omlouváme se tímto našim zákazníkům a partnerům, kteří využívali možnosti hotovostních plateb, za omezení této služby a doufáme, že pochopí důvody, které nás k tomuto kroku vedly.

Důležité upozornění odběratelům

19.12.2012

Společnost vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. upozornuje tímto odběratele pitné vody, že v důsledku nadcházejícího mrazivého počasí může dojít k zamrznutí vnitřní části vodovodní přípojky a následně k prasknutí vodoměru. Apelujeme tímto na vlastníky rodinných domů a dalších objektů, zejména těch trvale neobydlených (rekreačních chat a chalup), aby si provedli kontrolu zabezpečení vodovodních přípojek proti zamrznutí. Někdy stačí málo, nedovřené či prasklé okénko do sklepa a dojde k prasknutí vodoměru a následně k nemalým škodám na majetku a k úniku vody, kterou musí odběratel zaplatit. Jedinou prevencí je řádné zaizolování vodoměrné šachty, zakrytí sklepních okének polystyrénem a tak podobně. Neberte, prosím, toto varování ve vlastním zájmu na lehkou váhu.

Dojde-li k prasknutí vodoměru, kontaktujte ihned vodárenský dispečink VaK Vyškov, a.s. na telefonním čísle 800 137 239. Volání je zdarma.

Platby záloh prostřednictvím SIPO od 1. 5. 2012

15.9.2012

Vážení odběratelé,
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 5. 2012 je možné platit zálohy na vodné a stočné prostřednictvím SIPO.

Máte-li zájem o tento způsob úhrady, kontaktujte zaměstnance našeho zákaznického centra nejlépe na e-mailu infoatvakvyskov.cz nebo na telefonu 517 324 930 a sdělte jim Váš zájem spolu s Vaším spojovacím číslem SIPO, odběrným místem (adresou nemovitosti), ke kterému se budou zálohy vztahovat a číslem Vašeho běžného účtu, na který bude po provedené fakturaci a v případě vzniku přeplatku, tento vrácen. Bez uvedení čísla účtu pro vrácení přeplatku nemůže být Dohoda uzavřena.

Na základě sdělení všech výše uvedených údajů Vám bude zaslána ve dvou vyhotoveních Dohoda o úhradě záloh na vodné a stočné prostřednictvím SIPO (dále jen Dohoda).

Po podpisu této Dohody nám jedno podepsané vyhotovení vraťte zpět na naši adresu. Dohodu je možné donést i osobně na Zákaznické centrum naší společnosti, a to v pondělí až čtvrtek od 6.30 do 16.00 hod., v pátek od 6.30 do 14.00 hod.

Změna provozní doby pro veřejnost ve Slavkově u Brna

19.3.2012

Vážení zákazníci,

s ohledem na organizační opatření provedená v rámci provozního střediska 03 Slavkov u Brna se sídlem Čs. Armády 323, PSČ 684 01, se s účinností k 1.4.2012 mění pracovní doba střediska, po kterou bude toto pracoviště otevřeno zákazníkům a veřejnosti.

Pondělí 10,00 – 16,00 hod

Úterý Zavřeno

Středa 10,00 – 16,00 hod

Čtvrtek Zavřeno

Pátek Zavřeno

V pracovní době je možno také kontaktovat středisko na telefonních číslech 544 221 809 nebo 724 010 103.

Mimo pracovní dobu střediska 03 Slavkov u Brna je možno využít služeb Zákaznického centra společnosti (dále jen ZC) na adrese Vyškov, Brněnského 410/13, PSČ 682 01 Vyškov, a to následujícím způsobem:

 Osobní kontakt v pracovní době ZC v pondělí až čtvrtek od 6,30 do 16,00 hod a v pátek od 6,30 do 14,30 hod

 Telefonický kontakt v pracovní době ZC na telefonním čísle 517 324 930 nebo hlášení poruchových stavů 24 hodin denně na telefonním čísle 800 137 239

 Elektronická komunikace – viz. webové stránky společnosti www.vakvyskov.cz