Daňový doklad – faktura za vodné a stočné - nová podoba od dubna 2016 včetně anglického překladu pojmů (incl. English word list – Tax certificate – invoice for supply water and waste water)

30.4.2016

V minulosti jsme Vás prostřednictvím článku v novinách informovali o přípravách nové podoby tiskového výstupu daňového dokladu – faktury, kterým Vám účtujeme vodné a stočné.

Pojďme spolu nahlédnout na výsledek naší snahy o zpřehlednění a zjednodušení nové faktury!

Pro účely popisu jsme fakturu rozdělili do šesti částí.

V první části faktury naleznete identifikační údaje naší společnosti a číslo daňového dokladu.

V druhé části je uveden odběratel, tj. vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, s číslem smlouvy, číslem odběrného místa a adresou odběru.

Třetí a nejdůležitější část obsahuje celkové vyúčtování daňového dokladu. Novinkou je integrace platebních údajů - číslo účtu, variabilní symbol, datum splatnosti a částka k úhradě, včetně moderního QR kódu.

Čtvrtá část nově obsahuje uhrazenou výši zálohy, odečtenou zálohu použitou v tomto daňovém dokladu a případný převod do následujícího období.

V páté části nově naleznete způsob odečtu měřidla a délku měřeného období ve dnech u provedených odečtů.

Poslední šestá část rozepisuje spotřeby a ceny za jednotky u poskytovaných služeb.

Novou podobu faktury začneme používat v průběhu dubna 2016.

Vzhledem k nárůstu počtu odběratelů z jiných zemí a opakujících se dotazů na údaje uvedené na daňovém dokladu jsme připravili anglický překlad pojmů daňového dokladu - faktury za vodné a stočné.

Zaměstnanci našeho zákaznického centra jsou připraveni řešit Vaše dotazy na tel.: 517 324 930 či e-mailové adrese infoatvakvyskov.czstyle="text-decoration: underline;"