Informace pro vás

Máte doma bazén ? A víte jak jej správně napustit ?

31.5.2016

Přichází léto a s ním spojené teplé dny. Nastává správný čas napustit Váš rodinný bazén ….

Ale než začnete napouštět, uvědomte si, že: 

  1. Stejný nápad dostali ostatní vlastníci bazénů a těch je ve Vašem okolí nemálo. Na menší až střední obci je zpravidla kapacita vodojemu od 50 až 300 m3. Průměrný zahradní bazén má objem cca 10 m3. Když se začne zároveň napouštět takových bazénů několik a ještě v době vrcholícího odběru z vodovodu, může dojít k zásadním problémům s dodávkou vody do jednotlivých nemovitostí jak po stránce množství, provozního tlaku, tak i kvality.
  2. Při plném otevření ventilu na Vaši vnitřní vodovodní instalaci, za účelem napouštění bazénu, dojde k zrychlení pohybu vody ve Vaší vodovodní přípojce a následně i v potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu. Důsledek? Kolísání tlaku, zrychlené proudění s následným uvolněním přirozeně přítomných usazenin v  trubním systému veřejného vodovodu. Tyto pak následně přes vodovodní přípojky doputují nejenom do Vaší, ale i do okolních  nemovitostí. Výsledkem je pak zkalená voda v domácnosti nebo v právě napouštěném bazénu…

Jak napustit bazén a nezpůsobit problémy?

Akce "Čistá studna 2016"

20.5.2016

Používáte vodu ze studny a nejste si jistí, jestli je v pořádku? Nechte si ji zkontrolovat!

Voda v soukromých studnách nepodléhá žádné pravidelné kontrole a je pouze na jejím majiteli, aby se o vodu v ní staral.

Jak správně postupovat? Je potřeba si nechat provést rozbor vody.

Stavba Čistírny odpadních vod Ivanovice na Hané v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2015 získala 1. místo

16.5.2016

Tisková zpráva ze dne 27.4. 2016

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlásil v minulých dnech výsledky 14. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2015. Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti.

Stavba nové čistírny, v konkurenci řady projektů, získala 1. místo v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby. Hodnotící porotu zaujala nejenom svou funkčností, ale zejména kvalitním a designově zajímavým provedením.

Základním stavebním prvkem jsou železobetonové konstrukce, které jsou, na tomto typu staveb netradičně, doplněny o provětrávaný segmentový plášť z lakovaného pozinkovaného plechu v kombinaci s kamennými gabionovými prvky. Kombinace těchto materiálů dotváří danou lokalitu a zároveň dává vzniknout architektonicky zajímavé dominantě. 

Běháme srdcem 2016

2.5.2016

V pátek 29. dubna 2016 pořádalo Gymnázium a SOŠZE Vyškov a město Vyškov 3. ročník charitativního běhu pro onkologicky nemocné děti. Jednalo se o štafetový běh pro tříčlenná družstva na oválu stadionu sportovního areálu ve Vyškově. Vítěz hodinového závod nebyl podstatný. Každého běžce podporoval jeho sponzor a celý výtěžek byl určen Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek www.krtek-nf.cz při fakultní dětské nemocnici Brno - Černá Pole.

Vyslali jsme vlastní družstvo a společně s dalšími závodníky jsme si užili prosluněné sportovní odpoledne. Jsme rádi, že jsme se akce zúčastnili, a jako jedni z mnoha jsme mohli přispět k celkovému výtěžku akce.

Daňový doklad – faktura za vodné a stočné - nová podoba od dubna 2016 včetně anglického překladu pojmů (incl. English word list – Tax certificate – invoice for supply water and waste water)

30.4.2016

V minulosti jsme Vás prostřednictvím článku v novinách informovali o přípravách nové podoby tiskového výstupu daňového dokladu – faktury, kterým Vám účtujeme vodné a stočné.

Pojďme spolu nahlédnout na výsledek naší snahy o zpřehlednění a zjednodušení nové faktury!

Pro účely popisu jsme fakturu rozdělili do šesti částí.

V první části faktury naleznete identifikační údaje naší společnosti a číslo daňového dokladu.

V druhé části je uveden odběratel, tj. vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, s číslem smlouvy, číslem odběrného místa a adresou odběru.

Konec složenek je za dveřmi

30.3.2015

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se snaží být ohleduplná k přírodě a byli bychom velice rádi, kdybyste se k nám přidali i Vy. Tisk faktury v papírové podobě zcela jistě zatěžuje životní prostředí – výrobou papíru, tiskového toneru a nakonec výrobou samotné tiskárny. Přitom z faktury potřebujeme zjistit údaje o spotřebě za uplynulé období a zejména platební údaje, tj. číslo účtu, částku a variabilní symbol. Tyto údaje jsou na faktuře k dispozici i v tzv. QR kódu, který zkrátí Váš čas při placení faktury prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu nebo tabletu.
Pokud se zaměříme pouze na některé přímé náklady (poštovné, obálka a papír A4 se složenkou), tak odeslání jedné faktury v papírové podobě stojí celkem 11,50 Kč. Ve výše uvedeném výčtu nejsou zahrnuty další, zejména mzdové náklady na zpracování, tisk, obálkování, frankování a expedici faktur.

 

Naproti tomu elektronická forma, kterou nabízíme již od 15. 11. 2011 je zcela zdarma a umožňuje zasílání faktur v elektronické podobě s doručením faktury v řádu minut po jejím vystavení do Vaší e-mailové schránky u všech Vámi vlastněných odběrných míst. Z celkového počtu 22.707 platných smluv na odběrná místa máme k dnešnímu dni sjednáno elektronické zasílání faktur pouze u 1.539 z nich, tj. cca 6,77 %. Od zavedení elektronické korespondence jsme tak odeslali celkem 4.506 faktur do Vašich e-mailových schránek a ušetřili něco přes 51.000 Kč výše uvedených nákladů.

Mobilní verze internetových stránek

23.3.2015

Od pondělí 23. 3. 2015 je Vám k dispozici i mobilní verze internetových stránek naší společnosti. Při hledání našich stránek z mobilního telefonu nebo tabletu by se Vám měla mobilní verze otevřít automaticky, popř. ji naleznete zde http://m.vakvyskov.cz/.

QR kód na fakturách za vodné a stočné od 9. 9. 2014

9.9.2014

Na fakturách za vodné a stočné vystavených od 9. 9. 2014 naleznou naši zákazníci tzv. QR kód (zkratka vychází z anglického „Quick Response“ - kód rychlé reakce), který mohou využít k velice rychlému, ale zejména přesnému zadávání platby do internetového bankovnictví při úhradě faktury prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu. Jak již bylo uvedeno v dřívějším článku, QR kód v sobě skrývá několik údajů - naše číslo účtu ve prospěch kterého bude úhrada provedena; částku v Kč; variabilní symbol; datum splatnosti faktury.

Doufáme, že Vám tato novinka usnadní práci a zkrátí Váš čas při placení faktur.