Máte doma bazén ? A víte jak jej správně napustit ?

31.5.2016

Přichází léto a s ním spojené teplé dny. Nastává správný čas napustit Váš rodinný bazén ….

Ale než začnete napouštět, uvědomte si, že: 

  1. Stejný nápad dostali ostatní vlastníci bazénů a těch je ve Vašem okolí nemálo. Na menší až střední obci je zpravidla kapacita vodojemu od 50 až 300 m3. Průměrný zahradní bazén má objem cca 10 m3. Když se začne zároveň napouštět takových bazénů několik a ještě v době vrcholícího odběru z vodovodu, může dojít k zásadním problémům s dodávkou vody do jednotlivých nemovitostí jak po stránce množství, provozního tlaku, tak i kvality.
  2. Při plném otevření ventilu na Vaši vnitřní vodovodní instalaci, za účelem napouštění bazénu, dojde k zrychlení pohybu vody ve Vaší vodovodní přípojce a následně i v potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu. Důsledek? Kolísání tlaku, zrychlené proudění s následným uvolněním přirozeně přítomných usazenin v  trubním systému veřejného vodovodu. Tyto pak následně přes vodovodní přípojky doputují nejenom do Vaší, ale i do okolních  nemovitostí. Výsledkem je pak zkalená voda v domácnosti nebo v právě napouštěném bazénu…

Jak napustit bazén a nezpůsobit problémy?

 

  1. Zvolte ten správný postup napouštění! Pokud napouštíte z vodovodu pro veřejnou potřebu, otevřete ventil pouze částečně (max. do poloviny polohy otevřeno), nedojde tak k nežádoucí změně hydraulických poměrů ve vodovodní  síti a následnému zakalení.
  2. Bazén lze napouštět nejen z Vaší vodovodní přípojky, ale také je možno využít k plnění cisternu. V případě využití externí cisterny, jsme připravení poskytnout odpovídající odběrné místo na pitnou vodu. V případě požadavku na návoz naší cisternou upozorňujeme, že tato slouží prioritně pro nouzové zásobování vodou a tak její použití pro napouštění bazénů vychází z aktuálních možností provozního střediska.

Kdy napustit bazén a nezpůsobit problémy?

  1. Zvolte ten správný čas pro napouštění! Nejlepší den pro napouštění z vodovodu je ten, kdy není teplé počasí. Nejlépe ve všední dny mimo svátky, soboty a neděle.
  2. Pokud možno, rozdělte napouštění na více dní a přes noc. Tímto opatřením je menší pravděpodobnost, že stejný nápad uskuteční více majitelů bazénů. Denní doba je nejvhodnější mimo odběrovou špičku, tedy mezi 22:00 – 05:00 hodinou ranní.

Pokud máte jakékoli pochybnosti a nevíte, zda lze napouštět, zeptejte se! Na Váš dotaz Vám rádi poskytnou odpověď pracovníci jednotlivých provozních středisek vodovodů, popř. našeho vodárenského dispečinku. Příslušné kontakty na naše pracovníky najdete na našich webových stránkách v sekci „Kontakty“ popř. na lince vodárenského dispečinku 800 137 239.