Konec složenek je za dveřmi

30.3.2015

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se snaží být ohleduplná k přírodě a byli bychom velice rádi, kdybyste se k nám přidali i Vy. Tisk faktury v papírové podobě zcela jistě zatěžuje životní prostředí – výrobou papíru, tiskového toneru a nakonec výrobou samotné tiskárny. Přitom z faktury potřebujeme zjistit údaje o spotřebě za uplynulé období a zejména platební údaje, tj. číslo účtu, částku a variabilní symbol. Tyto údaje jsou na faktuře k dispozici i v tzv. QR kódu, který zkrátí Váš čas při placení faktury prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu nebo tabletu.
Pokud se zaměříme pouze na některé přímé náklady (poštovné, obálka a papír A4 se složenkou), tak odeslání jedné faktury v papírové podobě stojí celkem 11,50 Kč. Ve výše uvedeném výčtu nejsou zahrnuty další, zejména mzdové náklady na zpracování, tisk, obálkování, frankování a expedici faktur.

 

Naproti tomu elektronická forma, kterou nabízíme již od 15. 11. 2011 je zcela zdarma a umožňuje zasílání faktur v elektronické podobě s doručením faktury v řádu minut po jejím vystavení do Vaší e-mailové schránky u všech Vámi vlastněných odběrných míst. Z celkového počtu 22.707 platných smluv na odběrná místa máme k dnešnímu dni sjednáno elektronické zasílání faktur pouze u 1.539 z nich, tj. cca 6,77 %. Od zavedení elektronické korespondence jsme tak odeslali celkem 4.506 faktur do Vašich e-mailových schránek a ušetřili něco přes 51.000 Kč výše uvedených nákladů. Buďte spolu s námi šetrní k životnímu prostředí a sjednejte si elektronickou korespondenci e mailem. Více informací najdete na http://www.vakvyskov.cz/.

V rámci hledání dalších zdrojů úspor nákladů jsme provedli analýzu tisku a způsobu odesílání faktur vydaných za období od 1. 1. 2014 do 12. 3. 2015 s tímto výsledkem:

Z tabulky vyplývá, že jeden list papíru se složenkou je až dvanáctkrát dražší oproti běžnému papíru. Proto jsme se při vyhodnocení zaměřili na rozdíly mezi odběratelem zvoleným způsobem úhrady a následným skutečným způsobem úhrady faktury. Z výše uvedených 38.880 ks vydaných faktur bylo 19.541 zaplaceno na České poště s použitím složenky a zbylých 19.339 ks, tj. 49,74 % bylo uhrazeno bezhotovostním převodem z účtu. Poštovní poukázka je tak pro mnohé už pouze jakýmsi upozorněním, že mají fakturu uhradit.
Na uvedené vyhodnocení jsme obratem zareagovali a dnem 23. 3. 2015 jsme u odběratelů hradících převodem z účtu změnili způsob tisku faktur a příští fakturu již obdrží bez složenky. V případě, že by Vám tato naše snaha o úsporu nákladů přinesla komplikace, je možné se obrátit na zákaznické centrum a sjednat si zasílání složenek i nadále.

Nicméně ve výhledu 2 – 3 let uvažujeme o opuštění používání složenek zcela. Jako náhradu doporučujeme našim odběratelům zřízení záloh na služby prostřednictvím SIPO nebo trvalým příkazem, s formou vrácení přeplatku právě na zákazníkův bankovní účet. Záloh na služby již využívá 4 914 odběratelů, tj. 21,64 %. Máte-li i Vy zájem o zřízení záloh na vodné a stočné, kontaktujte, prosím Vás, zaměstnance našeho zákaznického centra. Zálohy je možné zřídit na jednom formuláři společně s elektronickou fakturací.

Všechny výše popsané kroky snižující náklady na zpracování a distribuci faktur jsou vedeny snahou co nejlépe hospodařit s penězi Vás odběratelů, a v co největší míře je využít pro opravy a obnovu majetku vodovodů a kanalizací.

Zaměstnanci našeho zákaznického centra rádi zodpoví Vaše případné dotazy na tel.: 517 324 930 či e-mailové adrese infoatvakvyskov.cz. Veškeré potřebné informace naleznete i na našich internetových stránkách www.vakvyskov.cz od 23. 3. 2015 nově také v  rozhraní upraveném pro mobilní telefony a tablety.