Platby záloh prostřednictvím SIPO od 1. 5. 2012

15.9.2012

Vážení odběratelé,
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 5. 2012 je možné platit zálohy na vodné a stočné prostřednictvím SIPO.

Máte-li zájem o tento způsob úhrady, kontaktujte zaměstnance našeho zákaznického centra nejlépe na e-mailu infoatvakvyskov.cz nebo na telefonu 517 324 930 a sdělte jim Váš zájem spolu s Vaším spojovacím číslem SIPO, odběrným místem (adresou nemovitosti), ke kterému se budou zálohy vztahovat a číslem Vašeho běžného účtu, na který bude po provedené fakturaci a v případě vzniku přeplatku, tento vrácen. Bez uvedení čísla účtu pro vrácení přeplatku nemůže být Dohoda uzavřena.

Na základě sdělení všech výše uvedených údajů Vám bude zaslána ve dvou vyhotoveních Dohoda o úhradě záloh na vodné a stočné prostřednictvím SIPO (dále jen Dohoda).

Po podpisu této Dohody nám jedno podepsané vyhotovení vraťte zpět na naši adresu. Dohodu je možné donést i osobně na Zákaznické centrum naší společnosti, a to v pondělí až čtvrtek od 6.30 do 16.00 hod., v pátek od 6.30 do 14.00 hod.