Poruchy a plánované odstávky

Slavkov - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Rybníček, Dětkovice - oprava vodovodní poruchy

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

V Rybníčku odkalujeme od 7.30-10.30,
v Dětkovicích od 11.00-12.30 hod

Dědice: krátká odstávka vody

-

Na Pazderně proběhne výměna jednoho vadného domovního uzávěru.
Lístky s informací rozdány předem.
Předpokládáme, že odstávka bude kratší, než avízovaných 8.00-9.00 hod

Vyškov - odkalování vodovodní sítě

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Odkalujeme část Vyškova v okolí Joklovy a Křečkovské ulice a v Dědicích Pazdernu.

Nížkovice: odkalování vodovodu

-

Odkalujeme zákal z vodovodního potrubí v části obce směr Heršpice.
Necháme téct vodu z vodovodu tak dlouho, dokud se nepročistí.

Periodická výměna vodoměrů (konec platnosti úředního ověření – cejchovní lhůty)

-

Výměna vodoměrů je plánována pouze v pracovních dnech, v časových intervalech 7:30-10:30 a 11:00-14:00 hod.
V případě, že chcete být výměně osobně přítomni, kontaktujte naše pracovníky na tel. čísle 544 221 809 nebo e-mailem burianova [at] vakvyskov.cz kde bude možno dohodnout přesnou hodinu výměny.
Děkujeme za pochopení.
Periodická výměna vodoměrů (konec platnosti úředního ověření – cejchovní lhůty) bude probíhat na jednotlivých odběrných místech: Hostěrádky Rešov

Švábenice - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Vyškov: preventivní zvýšení dávky chloru

-

Ve Vyškově jsme preventivně zvýšili dávku plynného chloru v síti.
Tento proces může mírně, krátkodobě ovlivnit senzorické vlastnosti vody.
Toto množství je v souladu s platnou legislativou a samozřejmě splňuje veškeré platné limity pro pitnou vodu.

Rousínov- odkalování vodovodního potrubí

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Odkalujeme zbylou část města (včera proběhla první odkalovací kampaň).
Tlak krátce poklesne v horních částech (Bonaparte, myčka).