Poruchy a plánované odstávky

Periodická výměna vodoměrů (konec platnosti úředního ověření - cejchovní lhůty)

-

Oznámení odběratelům:
výměnu vodoměrů budou pracovníci Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s. provádět v době od 7,30 hodin do 10,30 hodin a od 11,00 hodin do 14,00 hodin.

Pokud nebudete v uvedeném období a čase přítomni, informujte nás prosím na tel. č. 517 324 951 v pracovní dny po-pá od 6,30 hodin do 14,30 hodin nebo na e-mail srnova [at] vakvyskov.cz.

Děkujeme za pochopení.

Výměnu provádíme ve Vyškově v těchto ulicích:
• Brněnská
• Cukrovarská
• Čsl. Armády
• Hřbitovní
• Jarní
• Krátká
• Obránců míru
• Sochorova
• Sportovní
• Sušilova
• Svatopluka Čecha
• Švermova
• Trpínky
• Tržiště
• Tyršova
• Žerotínova
• Žižkova

Újezd u Brna - noční hledání poruchy

-

Náš dispečerský systém detekoval poruchu ve městě Újezd.

Začínáme po půlnoci, kdy už není odběr vody.
Hledání provádíme postupným uzavíráním sekcí vodovodu.
Tzn.krátce uzavíráme větve, pomocí dispečinku zjistíme, jestli se uzavřela i ta s poruchou.
Po dohledání úseku s poruchou nasadíme přístroje.
Do rána bude dodávka vody plně obnovena.

Odběratele budeme následně informovat o připravované opravě.

Újezd - hledání poruchy vodovodního řadu

-

Hledání provádíme postupným uzavíráním sekcí vodovodu.
Tzn, že krátce uzavíráme větve, po dohledání úseku s poruchou nasadíme přístroje.
Je možné, že se ve vodě objeví zákal.

Rybníček - plánovaná odstávka vody

-

Důvodem odstávky vody v celé obci jsou probíhající práce na opravě přívodního vodovodního řadu pro Rybníček.
Po dobu odstávky bude zajištěno náhradní zásobování přistavenou cisternou s pitnou vodou.
Informace byla vyhlášena místním rozhlasem.

Dědice - porucha na přivaděči - opraveno

-

- z důvodu opravy poruchy na přivaděči odstávka vody v Dědicích
- cisterny budou přistaveny na ul.Revoluční, A.B.Svojsíka, náměstí Svobody a Potoční

- 11:00 hod - napouštění potrubí a odkalování vodovodní sítě
- zakalení může trvat až do zítřejšího odpoledne

Čechyně - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.