Poruchy a plánované odstávky

Dražovice - odkalování vodovodního potrubí

-

Jedná se o odkalování po opravě vodovodního řadu.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Otnice - odkalování vodovodního potrubí

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Kloboučky - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Kloboučky - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Čechyně - oprava vodovodní poruchy

-

Z důvodu opravy poruchy vodovodu je odstavena pravá strana od školy + pod školou.
Do 18 hod by měla být dodávka vody obnovena v plném rozsahu.

Kloboučky - odkalování vodovodních řadů

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Pístovice - vodovodní porucha

-

Poruchu jsme nuceni odstavit, jinak by došlo k vyprázdnění vodojemu.
Informaci o odstávce vyhlásíme místním rozhlasem spolu s výzvou o provedení zásoby vody (mrzne, proto není možné přistavit cisternu).
Jedná se o ulici u hasičky, od č.p.78
Oprava proběhne v úterý dopoledne.
_________
Dispečerský systém zaznamenal velký únik vody.
Zatím hledáme tak, že postupně uzavíráme ulice, abychom určili úsek s únikem.
O odstávce budeme informovat prostřednictvím místního rozhlasu.

Výpadky proudu způsobuji výpadky dodávky vody

-

Díky silnému větru dochází už od noci k výpadkům elektřiny napříč okresem...

Nejčastější výpadky čerpadel řešíme v:
Holubicích
Olšanech-Kamenná
ve Vítovicích
(tohle jsou místa s přímou dodávkou čerpadel; máme i výpadky na čerpadlech zásobující vodojemy, ale spotřebitel zde nic nepocítí)

Egd průběžně dodávku proudu obnovuje.
Vzhledem k četnosti problémů dnes nemžeme řešit kvalitu vody, důležité je pro nás zajištění její dodávky.