Poruchy a plánované odstávky

Dražovice - odkalování vodovodního potrubí

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Letonice - odkalování vodovodního potrubí

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Bučovice - porucha vodovodního řadu

-

- krátce po 16.hod začínáme zahlcovat vodovodní potrubí

- z důvody poruchy vodovodního řadu jsou odstáveny ul.Ždánská, Nádražní, Polní, Sokolovská ve městě Bučovice a celé Kloboučky
- porucha nahlášena na MěÚ Bučovice => vyhlášení rozhlasem
- po opravě bude následovat odvzdušnění a odkalení celých vodovodních řadů, což přinese poklesy tlaku
- k úplnému obnovení dodávky vody tedy dojde až ve večerních hodinách