Poruchy a plánované odstávky

Bučovice - porucha vodovodního řadu

-

Někde v horní části Bučovic detekoval dispečerský systém poruchu.
Jedná se o horní část vodovodu se školami.
Zatím hledáme formou uzavírání úseků.
Až budeme vědět víc, tak to bude zde: porucha je 50m za křižovatkou na Černčín => odstaveno budou školy, bytovky...

Rychtářov - oprava poruchy vodovodu

-

- před MŠ opravujeme poruchu vodovodu.
- odstávka vody od č.p. 8 kolem školky a rodného domu Aloise Musila po konec ulice
- předpokládáme, že do 17 hod bude dodávka vody obnovena.

Opatovice - odkalování vodovodního potrubí

-

Jedná se o pravidelné odkalování úsad z vodovodního potrubí.
Během prací bude docházet k poklesům tlaku, dočasně se může objevit i zákal ve vodě.

Újezd u Brna: vodovodní porucha

-

V ulici V Sádku nahlášen únik vody do č.p.848.
Porucha je na přípojce do zmíněné nemovitosti.
Poruchu opravíme v pondělí dopoledne, abychom ovlivnili pokud možno co nejmíň odběratelů. S opravou bude totiž souviset i odstávka celé ulice a okolí.

Křenovice: porucha vodovodu

-

Řešíme poruchu na ulici Příční.
Nejen kvůli malému množství unikající vody, nejen proto, že nikoho neohrožuje, ale hlavně proto, že na tomto vodovodním potrubí už byly k krátké době dvě poruchy, proběhne oprava a výměna vadného úseku v pondělí.
Únik jsme ohraničili značením, nejbližší odběratele informovali.
V případě, že se únik vody zvýší, uzavřeme ulici okamžitě.